MUDr. Linda Králiková

Moja mama je fyzioterapeut, takže od mala som sledovala ako pracuje s ľuďmi, ako ich lieči. Videla som, ako dokáže jednoduchými manuálnymi metódami a cvičením pacientom výrazne pomôcť. Postupne ma zaúčala do tajov fyzioterapie, najmä mäkkých techník, masáže a cvičení. Keď som sa rozhodovala o tom, kam pôjdem na VŠ vychádzala mi len medicína. Keď som doštudovala VŠ, rozhodovala som sa do akého odboru pôjdem. Nakoniec mi vyšla fyzioterapia a rehabilitácia, takže jablko nepadlo ďaleko od stromu. Informacie o mojej ambulancii nájdete na:  www.fyzioactive.sk