Dotazník pre pacientov s pretrvávajúcimi ťažkosťami po prekonaní Covidu

redakcia fblr.sk

02/6/22

info,

Prieskum je anonymný a slúži k vedeckým účelom. Získané informácie budú použité Pracovnou skupinou pre dlhý COVID k spracovaniu, vyhodnoteniu a publikovaniu údajov o kvalite života pacientov s pretrvávajúcimi symptómami po prekonaní COVID-19.
Vyplnením anonymného dotazníka dávate dobrovoľný súhlas na použitie údajov na vedecké účely

 

dotazník k long covid

 

Súvisiace články

Vyhlásenie Výboru SS FBLR k ...

Vyhlásenie Výboru SS FBLR k odstúpeniu prezidenta.
Ďakujeme  Doc. MUDr. Karolovi Hornáčkovi, PhD.  za jeho dlhoročnú činorodú prácu, aktívnu činnosť a spoluprácu pri budovaní a rozvoji spoločnosti ako aj reprezentáciu odboru FBLR na medzinárodnej úrovni.
 

redakcia fblr.sk
info
zobraziť

Systém vyhľadávania európskeho ekvivalentu lieku ...

Pomôcka pripravená spoločnosťou IQVIA, ktorá vytvorila systém vyhľadávania európskeho ekvivalentu lieku v jednej zo 14tich vybraných krajín, podľa ukrajinského názvu lieku/molekuly. Systém by mohol pomôcť s identifikáciou dostupných balení liekov, ktoré pacienti užívali v domovskej krajine.

redakcia fblr.sk
info
zobraziť