Dotazník pre pacientov s pretrvávajúcimi ťažkosťami po prekonaní Covidu

redakcia fblr.sk

02/6/22

info,

Prieskum je anonymný a slúži k vedeckým účelom. Získané informácie budú použité Pracovnou skupinou pre dlhý COVID k spracovaniu, vyhodnoteniu a publikovaniu údajov o kvalite života pacientov s pretrvávajúcimi symptómami po prekonaní COVID-19.
Vyplnením anonymného dotazníka dávate dobrovoľný súhlas na použitie údajov na vedecké účely

 

dotazník k long covid

 

Súvisiace články