Dotazník pre pacientov s pretrvávajúcimi ťažkosťami po prekonaní Covidu

redakcia fblr.sk

02/6/22

info,

Prieskum je anonymný a slúži k vedeckým účelom. Získané informácie budú použité Pracovnou skupinou pre dlhý COVID k spracovaniu, vyhodnoteniu a publikovaniu údajov o kvalite života pacientov s pretrvávajúcimi symptómami po prekonaní COVID-19.
Vyplnením anonymného dotazníka dávate dobrovoľný súhlas na použitie údajov na vedecké účely

 

dotazník k long covid

 

Súvisiace články

Systém vyhľadávania európskeho ekvivalentu lieku ...

Pomôcka pripravená spoločnosťou IQVIA, ktorá vytvorila systém vyhľadávania európskeho ekvivalentu lieku v jednej zo 14tich vybraných krajín, podľa ukrajinského názvu lieku/molekuly. Systém by mohol pomôcť s identifikáciou dostupných balení liekov, ktoré pacienti užívali v domovskej krajine.

redakcia fblr.sk
info
zobraziť

Podpora a solidarita SLS s ...

SLS zaslala list Ukrajinskému veľvyslanectvu v SR, v ktorom sa pripája k vyhláseniam WMA, CPME a EFMA k situácii na Ukrajine. V prílohe Vám zasielame list aj vyhlásenia WMA a CPME, EFMA, s prosbou o ich zdieľanie na Vašich webových stránkach.

Ďakujeme za spoluprácu a spoluúčasť

S pozdravom

Slovenská lekárska spoločnosť

redakcia fblr.sk
info
zobraziť