Komplexný multiprofesionálny prístup k liečbe pacientov so zameraním na použitie menej frekventovaných metód

redakcia fblr.sk

09/8/22

info,

Link „Komplexný multiprofesinálny prístup k liečbe pacientov so zameraním na použitie menej frekventovaných metód“ na stiahnutie zdarma https://www.acuclinic.eu/ecompendium/
Je to učebný text a je odrazom práce projektu Erasmus autorov z 5 krajín (SR, ČR, RF, USA, VB), v ktorom som bol aj ja za našu Katedru a SZU bola partnerom v projekte.
Sú tam veci z FBLR, ktoré môžu pomôcť pri opakovaní, prípadne získavaní istého prehľadu počas doťahovania prípravy na atestáciu.
A sú tam určite zaujímavé veci aj o zvuku, akupunktúre, istej životnej filozofii, atď., ktoré by určite mohli obohatiť poznatky našich kolegov.
Pekný deň
Doc. MUDr.Karol Hornáček, PhD.

Súvisiace články

Vyhlásenie Výboru SS FBLR k ...

Vyhlásenie Výboru SS FBLR k odstúpeniu prezidenta.
Ďakujeme  Doc. MUDr. Karolovi Hornáčkovi, PhD.  za jeho dlhoročnú činorodú prácu, aktívnu činnosť a spoluprácu pri budovaní a rozvoji spoločnosti ako aj reprezentáciu odboru FBLR na medzinárodnej úrovni.
 

redakcia fblr.sk
info
zobraziť

Systém vyhľadávania európskeho ekvivalentu lieku ...

Pomôcka pripravená spoločnosťou IQVIA, ktorá vytvorila systém vyhľadávania európskeho ekvivalentu lieku v jednej zo 14tich vybraných krajín, podľa ukrajinského názvu lieku/molekuly. Systém by mohol pomôcť s identifikáciou dostupných balení liekov, ktoré pacienti užívali v domovskej krajine.

redakcia fblr.sk
info
zobraziť