Komplexný multiprofesionálny prístup k liečbe pacientov so zameraním na použitie menej frekventovaných metód

redakcia fblr.sk

09/8/22

info,

Link „Komplexný multiprofesinálny prístup k liečbe pacientov so zameraním na použitie menej frekventovaných metód“ na stiahnutie zdarma https://www.acuclinic.eu/ecompendium/
Je to učebný text a je odrazom práce projektu Erasmus autorov z 5 krajín (SR, ČR, RF, USA, VB), v ktorom som bol aj ja za našu Katedru a SZU bola partnerom v projekte.
Sú tam veci z FBLR, ktoré môžu pomôcť pri opakovaní, prípadne získavaní istého prehľadu počas doťahovania prípravy na atestáciu.
A sú tam určite zaujímavé veci aj o zvuku, akupunktúre, istej životnej filozofii, atď., ktoré by určite mohli obohatiť poznatky našich kolegov.
Pekný deň
Doc. MUDr.Karol Hornáček, PhD.

Súvisiace články

Rezidentské štúdium v odbore FBLR ...

Môže rezident  po úspešnom absolvovaní špecializačnej skúšky pracovať kdekoľvek  na území Slovenska alebo len v samosprávnom kraji označenom v žiadosti o zaradenie do rezidentského štúdia?

redakcia fblr.sk
info
zobraziť

Smútočné oznámenie

Vážené kolegyne a kolegovia,

po doc. Čelkovi, prof. Gúthovi nás
včera opustil prof. MUDr. Ján Zvonár, Csc.

redakcia fblr.sk
info
zobraziť