Liečebnými metódami sú aj pohyb, voda či teplo. Čo je náplňou fyziatrie? Video

redakcia fblr.sk

08/15/22

info,

https://www.ta3.com/relacia/25208/liecebnymi-metodami-su-aj-pohyb-voda-ci-teplo-co-je-naplnou-fyziatrie?fbclid=IwAR3tBWoN_SNOvVP1iEbLadoqcHoZpTlkUBZHBWX9ef4YHcmS0UFumYL9BR8

Súvisiace články

Rezidentské štúdium v odbore FBLR ...

Môže rezident  po úspešnom absolvovaní špecializačnej skúšky pracovať kdekoľvek  na území Slovenska alebo len v samosprávnom kraji označenom v žiadosti o zaradenie do rezidentského štúdia?

redakcia fblr.sk
info
zobraziť

Smútočné oznámenie

Vážené kolegyne a kolegovia,

po doc. Čelkovi, prof. Gúthovi nás
včera opustil prof. MUDr. Ján Zvonár, Csc.

redakcia fblr.sk
info
zobraziť