List hlavnej odborníčky MZ pre odbor FBLR gener riaditeľke televízie TA3

redakcia fblr.sk

05/10/20

info,

Vážená pani  generálna riaditeľka,

dnes 6.5. 2020 o 15,22 hod. ste vo Vašej televízii v rozhovore s hlavnou odborníčkou MZ pre fyzioterapiu poskytli nepresné a zavádzajúce informácie o rehabilitačnej  liečbe pacientov poskytovanej v ústavných a ambulantných zariadeniach na Slovensku počas pandémie.
PhDr. Eva Vaská, MPH,  je hlavnou odborníčkou pre fyzioterapiu a nie pre odbor FBLR.
Jedine odbor FBLR je  garantom poskytovanej rehabilitačnej liečby prostriedkami fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, ktorej súčasťou je fyzioterapia.
Jedine zástupca odboru FBLR sa vie adekvátne vyjadriť k problematike tohto odboru, liečbe pacientov tak ústavnej ako aj ambulantnej.
Ako hlavná odborníčka MZ pre odbor FBLR som pripravená kedykoľvek upresniť informácie o poskytovanej zdravotnej starostlivosti v našich nemocniciach a ambulanciách, aby došlo k  objektívnemu informovaniu našich občanov aj o postupnom otváraní ambulancií a možnostiach rehabilitačnej liečby.
Dnes na stránke MZ bolo uverejnené “Usmernenie hlavnej odborníčky MZ pre odbor FBLR ” .
Nesprávne a chybné informovanie vo Vašej televízií môže byť dôvodom aj na sťažnosti pacientov, že im bola možno  odmietnutá liečba, ktorá údajne bola poskytovaná bez obmedzení.
S pozdravom
MUDr. Miriam Dziaková, PhD.
Hlavná odborníčka MZ pre odbor FBLR

Súvisiace články

Systém vyhľadávania európskeho ekvivalentu lieku ...

Pomôcka pripravená spoločnosťou IQVIA, ktorá vytvorila systém vyhľadávania európskeho ekvivalentu lieku v jednej zo 14tich vybraných krajín, podľa ukrajinského názvu lieku/molekuly. Systém by mohol pomôcť s identifikáciou dostupných balení liekov, ktoré pacienti užívali v domovskej krajine.

redakcia fblr.sk
info
zobraziť

Podpora a solidarita SLS s ...

SLS zaslala list Ukrajinskému veľvyslanectvu v SR, v ktorom sa pripája k vyhláseniam WMA, CPME a EFMA k situácii na Ukrajine. V prílohe Vám zasielame list aj vyhlásenia WMA a CPME, EFMA, s prosbou o ich zdieľanie na Vašich webových stránkach.

Ďakujeme za spoluprácu a spoluúčasť

S pozdravom

Slovenská lekárska spoločnosť

redakcia fblr.sk
info
zobraziť