List hlavnej odborníčky MZ pre odbor FBLR gener riaditeľke televízie TA3

redakcia fblr.sk

05/10/20

info,

Vážená pani  generálna riaditeľka,

dnes 6.5. 2020 o 15,22 hod. ste vo Vašej televízii v rozhovore s hlavnou odborníčkou MZ pre fyzioterapiu poskytli nepresné a zavádzajúce informácie o rehabilitačnej  liečbe pacientov poskytovanej v ústavných a ambulantných zariadeniach na Slovensku počas pandémie.
PhDr. Eva Vaská, MPH,  je hlavnou odborníčkou pre fyzioterapiu a nie pre odbor FBLR.
Jedine odbor FBLR je  garantom poskytovanej rehabilitačnej liečby prostriedkami fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, ktorej súčasťou je fyzioterapia.
Jedine zástupca odboru FBLR sa vie adekvátne vyjadriť k problematike tohto odboru, liečbe pacientov tak ústavnej ako aj ambulantnej.
Ako hlavná odborníčka MZ pre odbor FBLR som pripravená kedykoľvek upresniť informácie o poskytovanej zdravotnej starostlivosti v našich nemocniciach a ambulanciách, aby došlo k  objektívnemu informovaniu našich občanov aj o postupnom otváraní ambulancií a možnostiach rehabilitačnej liečby.
Dnes na stránke MZ bolo uverejnené “Usmernenie hlavnej odborníčky MZ pre odbor FBLR ” .
Nesprávne a chybné informovanie vo Vašej televízií môže byť dôvodom aj na sťažnosti pacientov, že im bola možno  odmietnutá liečba, ktorá údajne bola poskytovaná bez obmedzení.
S pozdravom
MUDr. Miriam Dziaková, PhD.
Hlavná odborníčka MZ pre odbor FBLR

Súvisiace články

Smútočné oznámenie

Dovoľujeme si vám oznámiť, že 14. februára 2021 vo veku 89 rokov zomrel člen našej odbornej spoločnosti 
prof. H. MUDr. Miloš Matej, PhD.

redakcia fblr.sk
info
zobraziť