List hlavnej odborníčky MZ pre odbor FBLR gener riaditeľke televízie TA3

redakcia fblr.sk

05/10/20

info,

Vážená pani  generálna riaditeľka,

dnes 6.5. 2020 o 15,22 hod. ste vo Vašej televízii v rozhovore s hlavnou odborníčkou MZ pre fyzioterapiu poskytli nepresné a zavádzajúce informácie o rehabilitačnej  liečbe pacientov poskytovanej v ústavných a ambulantných zariadeniach na Slovensku počas pandémie.
PhDr. Eva Vaská, MPH,  je hlavnou odborníčkou pre fyzioterapiu a nie pre odbor FBLR.
Jedine odbor FBLR je  garantom poskytovanej rehabilitačnej liečby prostriedkami fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, ktorej súčasťou je fyzioterapia.
Jedine zástupca odboru FBLR sa vie adekvátne vyjadriť k problematike tohto odboru, liečbe pacientov tak ústavnej ako aj ambulantnej.
Ako hlavná odborníčka MZ pre odbor FBLR som pripravená kedykoľvek upresniť informácie o poskytovanej zdravotnej starostlivosti v našich nemocniciach a ambulanciách, aby došlo k  objektívnemu informovaniu našich občanov aj o postupnom otváraní ambulancií a možnostiach rehabilitačnej liečby.
Dnes na stránke MZ bolo uverejnené “Usmernenie hlavnej odborníčky MZ pre odbor FBLR ” .
Nesprávne a chybné informovanie vo Vašej televízií môže byť dôvodom aj na sťažnosti pacientov, že im bola možno  odmietnutá liečba, ktorá údajne bola poskytovaná bez obmedzení.
S pozdravom
MUDr. Miriam Dziaková, PhD.
Hlavná odborníčka MZ pre odbor FBLR

Súvisiace články

Vyhlásenie Výboru SS FBLR k ...

Vyhlásenie Výboru SS FBLR k odstúpeniu prezidenta.
Ďakujeme  Doc. MUDr. Karolovi Hornáčkovi, PhD.  za jeho dlhoročnú činorodú prácu, aktívnu činnosť a spoluprácu pri budovaní a rozvoji spoločnosti ako aj reprezentáciu odboru FBLR na medzinárodnej úrovni.
 

redakcia fblr.sk
info
zobraziť

Systém vyhľadávania európskeho ekvivalentu lieku ...

Pomôcka pripravená spoločnosťou IQVIA, ktorá vytvorila systém vyhľadávania európskeho ekvivalentu lieku v jednej zo 14tich vybraných krajín, podľa ukrajinského názvu lieku/molekuly. Systém by mohol pomôcť s identifikáciou dostupných balení liekov, ktoré pacienti užívali v domovskej krajine.

redakcia fblr.sk
info
zobraziť