Manažment pacienta so susp. alebo potvrdenou infekciou COVID-19

redakcia fblr.sk

03/9/20

info,

Milí kolegovia,

 

tu  môžete nájsť 1. verziu manažmentu pacienta so susp. alebo potvrdenou infekciou COVID-19:  https://www.standardnepostupy.sk/klinicky-protokol-spdtp-klinicky-manazment-podozrivych-a-potvrdenych-pripadov-covid-19/

je tu – samotná dlhšia verzia ŠPDTP (tak ako metodoolgicky má byť so základnými vecami)

– klinický protokol (je v ňom aj základná prevencia)

– algoritmy a prilohy (čas menších príloh je v samotnom štandardnom postupe a časť samostatne na stiahnutie, vrátane editovateľných formulárov hlásenia Kontaktov a Prípad, ktoré sa zasielajú na RÚVZ podľa spádu (stačí aj emailom – len vždy treba tú editovanú verziu uložit)

 

Tiež prikladám aj linka na informácie pre pacientov vo forme infografiky ku COVID-19, ktoré môžu kolegovia nájsť na stránke: https://www.standardnepostupy.sk/covid-19-coronavirus/

(v priebehu nasledujúcich hodín tam pribudne ešte text s informáciami pre pacientov eďže sme rátali s tým, že toto zabezpečí ÚVZ a RÚVZ, len vzhľadom na nové prípady si ešte musíme odsúhlasiť interne obsahy)

 

 

Pekný deň a vďaka za spoluprácu.

 

Jozef Šuvada

Odborný garant projektov: Štandardné klinické postupy (ŠDTP), Postupy pre výkon prevencie (PpVP) a Zdravie v súvislosti s migráciou

Universal Health Coverage (UHC) and Sustainable Developmental Goals (SDGs) focal person for WHO

Na stiahnutie

Súvisiace články

Vyhlásenie Výboru SS FBLR k ...

Vyhlásenie Výboru SS FBLR k odstúpeniu prezidenta.
Ďakujeme  Doc. MUDr. Karolovi Hornáčkovi, PhD.  za jeho dlhoročnú činorodú prácu, aktívnu činnosť a spoluprácu pri budovaní a rozvoji spoločnosti ako aj reprezentáciu odboru FBLR na medzinárodnej úrovni.
 

redakcia fblr.sk
info
zobraziť

Systém vyhľadávania európskeho ekvivalentu lieku ...

Pomôcka pripravená spoločnosťou IQVIA, ktorá vytvorila systém vyhľadávania európskeho ekvivalentu lieku v jednej zo 14tich vybraných krajín, podľa ukrajinského názvu lieku/molekuly. Systém by mohol pomôcť s identifikáciou dostupných balení liekov, ktoré pacienti užívali v domovskej krajine.

redakcia fblr.sk
info
zobraziť