O začiatkoch novej Špecializovanej nemocnice v odbore FBLR v Lehniciach

redakcia fblr.sk

01/20/20

info, oddelenia FBLR, terapia,

Nezisková organizácia Vitalita v Lehniciach, ako jedna z prvých zdravotníckych zariadení na Slovensku, v apríli 2019 otvorila novú špecializovanú nemocnicu, ktorá sa zameriava na rehabilitáciu pacientov po náhlej cievnej mozgovej príhode a po poraneniach s ťažkým funkčným deficitom. Oddelenie vedie primár Jozef Koloň, skúsený neurológ a fyziater.

Kapacita novootvoreného oddelenia je 30 lôžok. Pacienti sú ubytovaní v trojlôžkových izbách vybavených vlastnou kúpeľňou a záchodom. Dôraz je kladený na intenzívnu liečebnú telesnú výchovu, nácvik chôdze a samostatnosti. K dispozícii sú aj rôzne formy elektroterapie, hotpack, masáže, perličkový vaňový kúpeľ. Pre pacientov s afáziou alebo dyzartriou je zabezpečená logopedická starostlivosť. V poobedňajších hodinách sa pacientom venuje ergoterapeut.

Pacientov prijímame z celého Slovenska, liečebný pobyt trvá 21 až 60 dní. Dĺžka pobytu závisí od zdravotného stavu pacienta a uplynulého času od doby vzniku porážky event. traumy. Liečba je plne hradená z verejného zdravotného poistenia. Návrh na rehabilitáciu vypĺňa a odosiela lekár špecialista (fyziater, neurológ, traumatológ) – formulár a kontaktné údaje sú k dispozícii na doleuvedenej webovej stránke.

Lehnice sú cca. 30 km od Bratislavy, nové rehabilitačné oddelenie sa nachádza v strede obce, v pavilóne A. Areál organizácie Vitalita sa nachádza v krásnom parku, ktorého pýchou je romantický pseudogotický kaštieľ, kde momentálne sídli riaditeľstvo. Liečebno-rehabilitačná a sociálna starostlivosť je poskytovaná v dvoch ďalších budovách – v pavilóne A sídli okrem novootvoreného oddelenia rehabilitačná ambulancia a zariadenie pre sociálne služby, v pavilóne B sa nachádza oddelenie dlhodobo chorých, ambulancia všeobecného lekára a ortopéda, akupunktúra.

V prípade bližšieho záujmu o našu nemocnicu uvádzam našu webovú stránku. V budúcnosti sa plánuje rozšírenie kapacity nemocnice, preto s radosťou privítame prihlásenie fyziatra a fyzioterapeutov.

https://www.vitalitalehnice.sk/specializovana-nemocnica

Fotogaléria

Súvisiace články

Vyhlásenie Výboru SS FBLR k ...

Vyhlásenie Výboru SS FBLR k odstúpeniu prezidenta.
Ďakujeme  Doc. MUDr. Karolovi Hornáčkovi, PhD.  za jeho dlhoročnú činorodú prácu, aktívnu činnosť a spoluprácu pri budovaní a rozvoji spoločnosti ako aj reprezentáciu odboru FBLR na medzinárodnej úrovni.
 

redakcia fblr.sk
info
zobraziť

Systém vyhľadávania európskeho ekvivalentu lieku ...

Pomôcka pripravená spoločnosťou IQVIA, ktorá vytvorila systém vyhľadávania európskeho ekvivalentu lieku v jednej zo 14tich vybraných krajín, podľa ukrajinského názvu lieku/molekuly. Systém by mohol pomôcť s identifikáciou dostupných balení liekov, ktoré pacienti užívali v domovskej krajine.

redakcia fblr.sk
info
zobraziť