O začiatkoch novej Špecializovanej nemocnice v odbore FBLR v Lehniciach

redakcia fblr.sk

01/20/20

info, oddelenia FBLR, terapia,

Nezisková organizácia Vitalita v Lehniciach, ako jedna z prvých zdravotníckych zariadení na Slovensku, v apríli 2019 otvorila novú špecializovanú nemocnicu, ktorá sa zameriava na rehabilitáciu pacientov po náhlej cievnej mozgovej príhode a po poraneniach s ťažkým funkčným deficitom. Oddelenie vedie primár Jozef Koloň, skúsený neurológ a fyziater.

Kapacita novootvoreného oddelenia je 30 lôžok. Pacienti sú ubytovaní v trojlôžkových izbách vybavených vlastnou kúpeľňou a záchodom. Dôraz je kladený na intenzívnu liečebnú telesnú výchovu, nácvik chôdze a samostatnosti. K dispozícii sú aj rôzne formy elektroterapie, hotpack, masáže, perličkový vaňový kúpeľ. Pre pacientov s afáziou alebo dyzartriou je zabezpečená logopedická starostlivosť. V poobedňajších hodinách sa pacientom venuje ergoterapeut.

Pacientov prijímame z celého Slovenska, liečebný pobyt trvá 21 až 60 dní. Dĺžka pobytu závisí od zdravotného stavu pacienta a uplynulého času od doby vzniku porážky event. traumy. Liečba je plne hradená z verejného zdravotného poistenia. Návrh na rehabilitáciu vypĺňa a odosiela lekár špecialista (fyziater, neurológ, traumatológ) – formulár a kontaktné údaje sú k dispozícii na doleuvedenej webovej stránke.

Lehnice sú cca. 30 km od Bratislavy, nové rehabilitačné oddelenie sa nachádza v strede obce, v pavilóne A. Areál organizácie Vitalita sa nachádza v krásnom parku, ktorého pýchou je romantický pseudogotický kaštieľ, kde momentálne sídli riaditeľstvo. Liečebno-rehabilitačná a sociálna starostlivosť je poskytovaná v dvoch ďalších budovách – v pavilóne A sídli okrem novootvoreného oddelenia rehabilitačná ambulancia a zariadenie pre sociálne služby, v pavilóne B sa nachádza oddelenie dlhodobo chorých, ambulancia všeobecného lekára a ortopéda, akupunktúra.

V prípade bližšieho záujmu o našu nemocnicu uvádzam našu webovú stránku. V budúcnosti sa plánuje rozšírenie kapacity nemocnice, preto s radosťou privítame prihlásenie fyziatra a fyzioterapeutov.

https://www.vitalitalehnice.sk/specializovana-nemocnica

Fotogaléria

Súvisiace články