Ospravedlnenie doc. Mgr.Kollára, PhD. k téme očkovania fyzioterapeutov

redakcia fblr.sk

01/14/21

info,

Vážený pán docent,
 
vo Vašom vystúpení 13.1. 2021  v rozhlase RTVS  ste sa vyjadrili k očkovaniu fyzioterapeutov, že nie je indikované, lebo neprichádzajú do kontaktu  s pacientami chorými na COVID19 .
Dovolím si Vás informovať, nie je to pravdou. 
Niektorí fyzioterapeuti pracujú v červených zónach priamo s chorými “COVIDOVÝMI” pacientami, kde vykonávajú odbornú fyzioterapeutickú starostlivosť, niektorí  ako reprofilizovaní sanitári, ošetrovatelia poskytujú týmto pacientom ošetrovateľskú zdravotnú starostlivosť  a mnohí pracujú s pacientami v bielej zóne, kde ale tiež pri poskytovaní fyzioterapeutickej starostlivosti pacientom po úrazoch, po NCMP (mozgových porážkach) a iných akútnych ochoreniach môžu prísť so kontaktu s COVIDOM, preto ich zaočkovanie je veľmi dôležité.
 
S pozdravom

MUDr. Miriam Dziaková, PhD.

Hlavný odborník MZ pre FBLR

Odpoveď s ospravedlnením: 
Veľmi sa ospravedlňujem za nepresné vyjadrenie.
Skutočne nebolo cieľom Vás očierňovať.  Myslím, ze kazdy, skutocne kazdy chape, ze bez ohladu na specializaciu je potrebne vsetkych zdravotnikov, ktori prichadzaju do styku s COVID-19 pacientami rychlo zaockovat. Skutocne nepotrebujeme nielen nozokomialne infekcie, ale ani zdravotnikov na PN, ani zdravotne ohrozenych zdravotnikov. 
 
Este raz sa ospravedlnujem. 
 
S pozdravom,
 
richard kollar

Súvisiace články

Stanovisko SS FBLR

Stanovisko Slovenskej spoločnosti FBLR a Slovenskej neurologickej spoločnosti  o “non lege artis” liečbe a  o uverejnení nepravdivých skutočností.

redakcia fblr.sk
info
zobraziť

OZNAM – aktualizácia 1.1.2021

obmedzenie sa nevzťahuje na:

4.cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti, vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu späť,”

redakcia fblr.sk
info
zobraziť