SANOM – nová špecializovaná nemocnica v odbore FBLR so sídlom v Bratislave

redakcia fblr.sk

01/3/22

info, oddelenia FBLR,

SANOM – nová špecializovaná nemocnica v odbore FBLR so sídlom v Bratislave poskytuje od septembra 2021 liečebnú starostlivosť predovšetkým pacientom s neurologickými ochoreniami vyžadujúcimi intenzívnu včasnú a komplexnú rehabilitáciu s hospitalizáciou v dĺžke 1 až 3 mesiace i ambulantnú liečbu. Prijíma pacientov z celého Slovenska.

Neurologické ochorenia
 • stav po cievnej mozgovej príhode (CMP)
 • sclerosis multiplex / roztrúsená skleróza
 • stav po kranio-cerebrálnej traume
 • ochorenie chrbtice s neurologickým deficitom (aj po operácii)
 • polyneuropathia
 • polyradikuloneuritída
 • stav po polytraume s neurologickým deficitom

 

Ďalšou skupinou sú pacienti po operáciách pohybového aparátu, najmä po ortopedických operačných zákrokoch.

Stavy po operáciách pohybového aparátu
 • stavy po operáciách veľkých kĺbov
 • stavy po komplikovaných ortopedických a chirurgických výkonoch
 • stavy po operáciách alebo úraze chrbtice
 • stavy po operáciách alebo poškodenia mozgu a miechy

 

Poslednou skupinou diagnóz sú akútne i chronické stavy s rehabilitačným potenciálom, prejavujúce sa rôznym stupňom pohybového deficitu, pri  ktorých je dôležité udržovať a zlepšovať celkovú hybnosť. Ide najmä o reumatologické ochorenia, roztrúsenú sklerózu a ďalšie.

 

Prioritou nemocnice SANOM je poskytovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti pre pacientov najmä po cievnych mozgových príhodách  tak, aby sa mohli plnohodnotne vrátiť do života.

 

Súčasťou  liečebného pobytu je aj poskytovanie ošetrovateľskej rehabilitácie.  

 

Komplexnosť starostlivosti zabezpečuje profesionálny tím lekárov a sestrier s odbornosťou fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, neurológia, ale aj odborníkov v oblasti fyzioterapie, ergoterapie a logopédie.

 

Garantom kvality a profesionality je zakladateľ SANOMu Sanatoria Klimkovice, partner s dlhoročnými skúsenosťami a vynikajúcimi výsledkami, ktorý zabezpečil transfer najmodernejších neuroreahabilitačných programov a zaškolil nový tím lekárov, fyzioterapeutov, ergoterapeutov a ďalší zdravotný personál.

kontakt na :

https://www.sanom.sk/

Fotogaléria

Súvisiace články