Sekcia mladých rehabilitačných lekárov pri ISPRM

MUDr. Linda Králiková

09/2/19

info,

 

President’s Cabinet of ISPRM has decided to establish an inaugural international task force representing early-career physiatrists (up to 5 years after completion of training), PMR residents, fellows and medical students of the world. This is a great opportunity for individuals in their early stage of career and training to develop leadership skills and build strong foundation for their career development.

PURPOSE – To develop an international network of medical students, PMR residents, fellows and early-career specialists that are interested in promoting the mission and goals of ISPRM.

odkaz na stránku ISPRM:

http://www.isprm.org/discover/the-society/world-youth-forum-of-isprm/?fbclid=IwAR0kIPx_RYCem-ImR0WQk8Bzz5vaEZSu4BCMpIoE-4H1MqWzVvkN4AGQQbY

Súvisiace články

Stanovisko SS FBLR

Stanovisko Slovenskej spoločnosti FBLR a Slovenskej neurologickej spoločnosti  o “non lege artis” liečbe a  o uverejnení nepravdivých skutočností.

redakcia fblr.sk
info
zobraziť

OZNAM – aktualizácia 1.1.2021

obmedzenie sa nevzťahuje na:

4.cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti, vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu späť,”

redakcia fblr.sk
info
zobraziť