Sekcia mladých rehabilitačných lekárov pri ISPRM

MUDr. Linda Králiková

09/2/19

info,

 

President’s Cabinet of ISPRM has decided to establish an inaugural international task force representing early-career physiatrists (up to 5 years after completion of training), PMR residents, fellows and medical students of the world. This is a great opportunity for individuals in their early stage of career and training to develop leadership skills and build strong foundation for their career development.

PURPOSE – To develop an international network of medical students, PMR residents, fellows and early-career specialists that are interested in promoting the mission and goals of ISPRM.

odkaz na stránku ISPRM:

http://www.isprm.org/discover/the-society/world-youth-forum-of-isprm/?fbclid=IwAR0kIPx_RYCem-ImR0WQk8Bzz5vaEZSu4BCMpIoE-4H1MqWzVvkN4AGQQbY

Súvisiace články

Vyhlásenie Výboru SS FBLR k ...

Vyhlásenie Výboru SS FBLR k odstúpeniu prezidenta.
Ďakujeme  Doc. MUDr. Karolovi Hornáčkovi, PhD.  za jeho dlhoročnú činorodú prácu, aktívnu činnosť a spoluprácu pri budovaní a rozvoji spoločnosti ako aj reprezentáciu odboru FBLR na medzinárodnej úrovni.
 

redakcia fblr.sk
info
zobraziť

Systém vyhľadávania európskeho ekvivalentu lieku ...

Pomôcka pripravená spoločnosťou IQVIA, ktorá vytvorila systém vyhľadávania európskeho ekvivalentu lieku v jednej zo 14tich vybraných krajín, podľa ukrajinského názvu lieku/molekuly. Systém by mohol pomôcť s identifikáciou dostupných balení liekov, ktoré pacienti užívali v domovskej krajine.

redakcia fblr.sk
info
zobraziť