Sekcia mladých rehabilitačných lekárov pri ISPRM

MUDr. Linda Králiková

09/2/19

info,

 

President’s Cabinet of ISPRM has decided to establish an inaugural international task force representing early-career physiatrists (up to 5 years after completion of training), PMR residents, fellows and medical students of the world. This is a great opportunity for individuals in their early stage of career and training to develop leadership skills and build strong foundation for their career development.

PURPOSE – To develop an international network of medical students, PMR residents, fellows and early-career specialists that are interested in promoting the mission and goals of ISPRM.

odkaz na stránku ISPRM:

http://www.isprm.org/discover/the-society/world-youth-forum-of-isprm/?fbclid=IwAR0kIPx_RYCem-ImR0WQk8Bzz5vaEZSu4BCMpIoE-4H1MqWzVvkN4AGQQbY

Súvisiace články

Systém vyhľadávania európskeho ekvivalentu lieku ...

Pomôcka pripravená spoločnosťou IQVIA, ktorá vytvorila systém vyhľadávania európskeho ekvivalentu lieku v jednej zo 14tich vybraných krajín, podľa ukrajinského názvu lieku/molekuly. Systém by mohol pomôcť s identifikáciou dostupných balení liekov, ktoré pacienti užívali v domovskej krajine.

redakcia fblr.sk
info
zobraziť

Podpora a solidarita SLS s ...

SLS zaslala list Ukrajinskému veľvyslanectvu v SR, v ktorom sa pripája k vyhláseniam WMA, CPME a EFMA k situácii na Ukrajine. V prílohe Vám zasielame list aj vyhlásenia WMA a CPME, EFMA, s prosbou o ich zdieľanie na Vašich webových stránkach.

Ďakujeme za spoluprácu a spoluúčasť

S pozdravom

Slovenská lekárska spoločnosť

redakcia fblr.sk
info
zobraziť