Sekcia mladých rehabilitačných lekárov pri ISPRM

MUDr. Linda Králiková

09/2/19

info,

 

President’s Cabinet of ISPRM has decided to establish an inaugural international task force representing early-career physiatrists (up to 5 years after completion of training), PMR residents, fellows and medical students of the world. This is a great opportunity for individuals in their early stage of career and training to develop leadership skills and build strong foundation for their career development.

PURPOSE – To develop an international network of medical students, PMR residents, fellows and early-career specialists that are interested in promoting the mission and goals of ISPRM.

odkaz na stránku ISPRM:

http://www.isprm.org/discover/the-society/world-youth-forum-of-isprm/?fbclid=IwAR0kIPx_RYCem-ImR0WQk8Bzz5vaEZSu4BCMpIoE-4H1MqWzVvkN4AGQQbY

Súvisiace články

Rezidentské štúdium v odbore FBLR ...

Môže rezident  po úspešnom absolvovaní špecializačnej skúšky pracovať kdekoľvek  na území Slovenska alebo len v samosprávnom kraji označenom v žiadosti o zaradenie do rezidentského štúdia?

redakcia fblr.sk
info
zobraziť

Smútočné oznámenie

Vážené kolegyne a kolegovia,

po doc. Čelkovi, prof. Gúthovi nás
včera opustil prof. MUDr. Ján Zvonár, Csc.

redakcia fblr.sk
info
zobraziť