Smútočné oznámenie

redakcia fblr.sk

06/20/24

info,

Vážení kolegovia,
s hlbokým zármutkom Vás chceme informovať, že nás navždy opustil náš kolega, výnimočný lekár, dlhoročný prezident SS FBLR. Priateľ, ktorý sa zaslúžil o významný pokrok našej spoločnosti.
Česť jeho pamiatke.
Výbor Slovenskej spoločnosti FBLR

Fotogaléria

Súvisiace články