Vianočný vinš 2019 členom Slovenskej spoločnosti FBLR

redakcia fblr.sk

12/19/19

info,

Najkrajšie Sviatky roka sú už pred nami.
Dar syna Božieho – prináša pokoj medzi nami.

Štedrý večer predspevuje vôňa slávnostnej kapustnice.
Myslíme na oslavu úžasnej blížiacej sa storočnice,
čo naša odborná spoločnosť už cez búrky prežila.
Nezlomí ju preto ani dnes – dočasná zlá sila.

Bo viedli ju vždy silné osobnosti,
čo bojovali pre vec bez zištnosti.
Vďaka Vám kolegovia vzácni,
Tým z minulosti i dneska čo ste akční.

Medzi nimi i nové odhodlané tváre.
A chytili sa. V nich budúcnosť je, jadro mladé zdravé.
Nesmieme však zaspať v novom roku na vavrínoch,
veď roboty je ako keď rozleje sa víno.

Nech rozhodnutia po dlhšom serióznom zvážení
vyjdú z činov dlhoročných a nie vzdorovitom tvrdení.
Pri našej práci majme na všetkých rovnako prísny meter,
misky váh a kľúče do neba drží nestranný svätý Peter.

Na riešené problémy reagujme vždy a hneď
a nie až keď nás predbehne súperiaci svet.
Buďme otvorení, hovorme svoj názor
a nevyčkávajme alibisticky, na susedov postoj.

Počúvajme ľudí čo potrebujú
i tých čo problematike sa desaťročia už venujú.
Veď nie len tak z rozmaru a špásu,
bojujeme pre spoločenské blaho, na úkor svojho času.

By naplnil sa potenciál úprav vzdelávania
a kompetencie nech opäť ľuďom zdravie chránia.
Vianoce nech pre Vás pokoj sú a lásky božstvo,
rozhodovaní ťažkých čaká nás nekonečné množstvo.

Ako farieb čo má pero pávie
v budúcom roku preto pevné zdravie.
Cíťte celý rok teplo domova, kde láska a pohoda,
omamne ako Amorové šípy akupresúrne Vás pobodá.

Nech sa všetkým členom našej spoločnosti darí,
či už sú starí a či mladí.

Všetko najlepšie

Doc. MUDr. Karol Hornáček, PhD. Prezident Slovenskej spločnosti FBLR

Fotogaléria

Súvisiace články

Vyhlásenie Výboru SS FBLR k ...

Vyhlásenie Výboru SS FBLR k odstúpeniu prezidenta.
Ďakujeme  Doc. MUDr. Karolovi Hornáčkovi, PhD.  za jeho dlhoročnú činorodú prácu, aktívnu činnosť a spoluprácu pri budovaní a rozvoji spoločnosti ako aj reprezentáciu odboru FBLR na medzinárodnej úrovni.
 

redakcia fblr.sk
info
zobraziť

Systém vyhľadávania európskeho ekvivalentu lieku ...

Pomôcka pripravená spoločnosťou IQVIA, ktorá vytvorila systém vyhľadávania európskeho ekvivalentu lieku v jednej zo 14tich vybraných krajín, podľa ukrajinského názvu lieku/molekuly. Systém by mohol pomôcť s identifikáciou dostupných balení liekov, ktoré pacienti užívali v domovskej krajine.

redakcia fblr.sk
info
zobraziť