Vianočný vinš 2019 členom Slovenskej spoločnosti FBLR

redakcia fblr.sk

12/19/19

info,

Najkrajšie Sviatky roka sú už pred nami.
Dar syna Božieho – prináša pokoj medzi nami.

Štedrý večer predspevuje vôňa slávnostnej kapustnice.
Myslíme na oslavu úžasnej blížiacej sa storočnice,
čo naša odborná spoločnosť už cez búrky prežila.
Nezlomí ju preto ani dnes – dočasná zlá sila.

Bo viedli ju vždy silné osobnosti,
čo bojovali pre vec bez zištnosti.
Vďaka Vám kolegovia vzácni,
Tým z minulosti i dneska čo ste akční.

Medzi nimi i nové odhodlané tváre.
A chytili sa. V nich budúcnosť je, jadro mladé zdravé.
Nesmieme však zaspať v novom roku na vavrínoch,
veď roboty je ako keď rozleje sa víno.

Nech rozhodnutia po dlhšom serióznom zvážení
vyjdú z činov dlhoročných a nie vzdorovitom tvrdení.
Pri našej práci majme na všetkých rovnako prísny meter,
misky váh a kľúče do neba drží nestranný svätý Peter.

Na riešené problémy reagujme vždy a hneď
a nie až keď nás predbehne súperiaci svet.
Buďme otvorení, hovorme svoj názor
a nevyčkávajme alibisticky, na susedov postoj.

Počúvajme ľudí čo potrebujú
i tých čo problematike sa desaťročia už venujú.
Veď nie len tak z rozmaru a špásu,
bojujeme pre spoločenské blaho, na úkor svojho času.

By naplnil sa potenciál úprav vzdelávania
a kompetencie nech opäť ľuďom zdravie chránia.
Vianoce nech pre Vás pokoj sú a lásky božstvo,
rozhodovaní ťažkých čaká nás nekonečné množstvo.

Ako farieb čo má pero pávie
v budúcom roku preto pevné zdravie.
Cíťte celý rok teplo domova, kde láska a pohoda,
omamne ako Amorové šípy akupresúrne Vás pobodá.

Nech sa všetkým členom našej spoločnosti darí,
či už sú starí a či mladí.

Všetko najlepšie

Doc. MUDr. Karol Hornáček, PhD. Prezident Slovenskej spločnosti FBLR

Fotogaléria

Súvisiace články