Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica