Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín