Odborný liečebný ústav psychiatrický, n.o. Predná Hora