Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o.