2. Medzinárodná konferencia HTA – SLS 2023

05/17/23

konferencia,

26.5.2023

Záštitu nad podujatím prevzal

Prezident SLS, Dr.h.c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MHA, MPH

Miesto konania: Ladzianskeho poslucháreň, Sasinkova 2,
Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava a online stream

Účasť na konferencii je bez registrácie a bez spoplatnenia, prezenčne na LFUK aj online.

Kredity budú prideľované podľa platnej legislatívy v počte 8 tov za pasívnu účasť.

 

Viac info v prílohe

Na stiahnutie

Najnovšie udalosti