2. Medzinárodná konferencia HTA – SLS 2023

05/17/23

konferencia,

26.5.2023

Záštitu nad podujatím prevzal

Prezident SLS, Dr.h.c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MHA, MPH

Miesto konania: Ladzianskeho poslucháreň, Sasinkova 2,
Lekárska fakulta Univerzity Komenského Bratislava a online stream

Účasť na konferencii je bez registrácie a bez spoplatnenia, prezenčne na LFUK aj online.

Kredity budú prideľované podľa platnej legislatívy v počte 8 tov za pasívnu účasť.

 

Viac info v prílohe

Na stiahnutie

Najnovšie udalosti

EURO-MUSCULUS XI

24.-26.11.2023 Praha

MUSCULOSKELETAL ULTRASOUND COURSE

Dear colleagUS and friendUS from all over the world,

After the difficult time period of the pandemic, it is our great pleasure/honour to announce that we have started to organize our traditional musculoskeletal ultrasound courses face-to-face. Likewise, EURO-MUSCULUS – XI & WORLD-MUSCULUS 2023 will be held in Prague, Czech Republic, 24–26 Nov 2023.

konferencia
zobraziť