ESPRM pre mladých kolegov

11/14/23

konferencia,

Vážení kolegovia,
prišla nám pozvánka z ESPRM pre mladých kolegov – lekárov v príprave alebo po atestácii max 3 roky. Počas ESPRM kongresu v Ľubľane bude súťaž pre mladých kolegov, ktorí môžu odprednášať svoju prácu. Za každú krajinu je to jeden lekár. Súťaží sa o finančné ceny. Treba sa prihlásiť do 1.2.2023
+viac info v prílohe, plus môžete sa skonaktovať s doc. Hornáčkom

Na stiahnutie

Najnovšie udalosti

EURO-MUSCULUS XI

24.-26.11.2023 Praha

MUSCULOSKELETAL ULTRASOUND COURSE

Dear colleagUS and friendUS from all over the world,

After the difficult time period of the pandemic, it is our great pleasure/honour to announce that we have started to organize our traditional musculoskeletal ultrasound courses face-to-face. Likewise, EURO-MUSCULUS – XI & WORLD-MUSCULUS 2023 will be held in Prague, Czech Republic, 24–26 Nov 2023.

konferencia
zobraziť