ESPRM pre mladých kolegov

11/14/23

konferencia,

Vážení kolegovia,
prišla nám pozvánka z ESPRM pre mladých kolegov – lekárov v príprave alebo po atestácii max 3 roky. Počas ESPRM kongresu v Ľubľane bude súťaž pre mladých kolegov, ktorí môžu odprednášať svoju prácu. Za každú krajinu je to jeden lekár. Súťaží sa o finančné ceny. Treba sa prihlásiť do 1.2.2023
+viac info v prílohe, plus môžete sa skonaktovať s doc. Hornáčkom

Na stiahnutie

Najnovšie udalosti