BIOMECHANICS4REHAB on-Line course

04/23/20

kurz,

Dear ESPRM Delegates,

We are pleased to inform you that a 4th edition of BIOMECHANICS4REHAB on-Line course, under the supervision of ESPRM, is going to take place.

The course main topic is BIOMECHANICAL ASSESSMENT as an important tool for PRM Physicians.

It is now open for enrollment through the following link:

https://tienda.ibv.org/en/formacion/76-biomechanical-assessment-methodologies-to-improve-the-rehabilitation-process-4th-edition.html  (English version)

https://tienda.ibv.org/es/formacion/82-metodologias-de-evaluacion-biomecanica-para-mejorar-el-proceso-de-rehabilitacion-4-edicion.html  (Spanish version)

The dates in which it is going to take place are, from the May 25th to July 24th 2020 (40 hours in total).

For further information, please find attached the letter addressed to you by Prof. Enrique Varela-Donoso (ESPRM liaison officer for Biomechanis4Rehab course).

Best regards,

Meri Pedron

ESPRM Secretariat Assistant

Na stiahnutie

Najnovšie udalosti

Kurz komplexnej liečby pacientov so ...

27.10.-28.10. 2022

Osvojenie teoretických základov a praktická výučba, objektivizácia jednotlivých  príznakov spastickej parézy podľa konceptu  Five-step clinical assessment  vrátanee Tardieho škály a stanovenie konkrétnych cieľov terapie.
Miesto konania: Banská Bystrica – SZU

kurz
zobraziť