Červeňanského dni

12/9/19

kongres,

12.-13.3.2020

Vážené kolegyne, kolegovia, milí priatelia, v mene
výboru Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti si Vás dovoľujem pozvať
na XL. Červeňanského dni − národný kongres
SOTS, ktorý sa bude konať v dňoch 12. − 13.marca
2020, tradične v priestoroch hotela Holiday Inn
v Bratislave. Tento rok sme vytvorili priestor
pre problematiku onkoortopédie, moderných
trendov v diagnostike a liečbe úrazov a ochorení chrbtice,
následkov osteoporózy a ich liečbu a možnosti korekcie skrátenia
končatín v detskom veku. Tradične sme zaradili sekciu voľných tém
a sesterskú sekciu.
Veríme, že aj tento rok prispejeme k výmene odborných poznatkov
a k udržaniu a prehĺbeniu starých prieteľstiev v kontexte pútavého
spoločenského programu.
Prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH
Predseda SOTS

Na stiahnutie

Najnovšie udalosti

Červeňanského dni

12.-13.3.2020

XL. Červeňanského dni − národný kongres Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti, ktorý sa bude konať v dňoch 12. − 13.marca
2020, tradične v priestoroch hotela Holiday Inn
v Bratislave.

kongres
zobraziť

5th Online Master Course: Scoliosis ...

Register within the 15th of December 2019 to take advantage of the discounted fees!

ISICO – Italian Scientific Spine Institute promotes and develops an innovative approach to the rehabilitation treatment of non-surgical diseases of the spine, from childhood to old age.

kurz
zobraziť