Červeňanského dni

12/9/19

kongres,

12.-13.3.2020

Vážené kolegyne, kolegovia, milí priatelia, v mene
výboru Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti si Vás dovoľujem pozvať
na XL. Červeňanského dni − národný kongres
SOTS, ktorý sa bude konať v dňoch 12. − 13.marca
2020, tradične v priestoroch hotela Holiday Inn
v Bratislave. Tento rok sme vytvorili priestor
pre problematiku onkoortopédie, moderných
trendov v diagnostike a liečbe úrazov a ochorení chrbtice,
následkov osteoporózy a ich liečbu a možnosti korekcie skrátenia
končatín v detskom veku. Tradične sme zaradili sekciu voľných tém
a sesterskú sekciu.
Veríme, že aj tento rok prispejeme k výmene odborných poznatkov
a k udržaniu a prehĺbeniu starých prieteľstiev v kontexte pútavého
spoločenského programu.
Prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH
Predseda SOTS

Na stiahnutie

Najnovšie udalosti

Joga v rehabilitácii 

7.3.2020

Spoločnosť FBLR pri SLS Vás pozýva na workshop
Joga v rehabilitácii 
podľa Systému Joga v dennom živote®
v sobotu 7. marca 2020 od 9.00-13.00h                   
pre lekárov FBLR – fyziatrov a fyzioterapeutov
Lektor : MUDr. M. Schmidtová, MUDr. R. Bednár, PhD.
Miesto konania: Špecializovaný ústav  Marína š.p.  Kováčová, kinosála
Cena workshopu: 5€

workshop
zobraziť

ESPR 2020

1-6 May, 2020

We are excited to host the 22nd European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine (ESPRM 2020) in Belgrade, Serbia.

kongres
zobraziť

Červeňanského dni

12.-13.3.2020

XL. Červeňanského dni − národný kongres Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti, ktorý sa bude konať v dňoch 12. − 13.marca
2020, tradične v priestoroch hotela Holiday Inn
v Bratislave.

kongres
zobraziť