Červeňanského dni 11.-12.3.2021

12/9/19

kongres,

11.-12.3.2021

Vážené kolegyne, kolegovia, milí priatelia, v mene
výboru Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti si Vás dovoľujem pozvať
na XL. Červeňanského dni − národný kongres
SOTS, ktorý sa bude konať v dňoch 12. − 13.marca
2020, tradične v priestoroch hotela Holiday Inn
v Bratislave. Tento rok sme vytvorili priestor
pre problematiku onkoortopédie, moderných
trendov v diagnostike a liečbe úrazov a ochorení chrbtice,
následkov osteoporózy a ich liečbu a možnosti korekcie skrátenia
končatín v detskom veku. Tradične sme zaradili sekciu voľných tém
a sesterskú sekciu.
Veríme, že aj tento rok prispejeme k výmene odborných poznatkov
a k udržaniu a prehĺbeniu starých prieteľstiev v kontexte pútavého
spoločenského programu.
Prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH
Predseda SOTS

Na stiahnutie

Najnovšie udalosti

XIII.Lymfologický deň

17.5.2024

XIII. lymfologický deň, organizovaný Lymfologickou sekciou Slovenskej angiologickej spoločnosti SLS pod záštitou dekana Fakulty zdravotníckych vied UCM, spectabilis Dr. h. c. univ. doc. MUDr. Juraj Štofko, PhD., MPH, MBA.

kongres
zobraziť