ESCMID Webinar on COVID-19

04/9/20

seminár,

Dear colleagues,

Dear Representatives of National Medical Associations,

Dear Executives of UEMS bodies,

 

The European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) is hosting a webinar on „COVID-19: An unexpected pandemic challenge to unprepared health care systems„, in collaboration with the MJC Infection Control.

It will take place this Friday 10th April at 16.00 CEST.

Please find more information on the following link:

program + link na webinár je v tomto odkaze:

https://www.escmid.org/fileadmin/src/media/PDFs/2News_Discussions/1News_Media/escmid_news/ESCMID_Webinar_COVID-19_Website.pdf

 

Best regards,

Marianne Chagnon

EU Policy and Coordination Officer

Union Européenne des Médecins Spécialistes

European Union of Medical Specialists

Rue de l’Industrie, 24 -1040 – BRUSSELS

coordination@uems.eu

tel:+32-2-430-73-53

www.uems.eu

Najnovšie udalosti

Kurz komplexnej liečby pacientov so ...

27.10.-28.10. 2022

Osvojenie teoretických základov a praktická výučba, objektivizácia jednotlivých  príznakov spastickej parézy podľa konceptu  Five-step clinical assessment  vrátanee Tardieho škály a stanovenie konkrétnych cieľov terapie.
Miesto konania: Banská Bystrica – SZU

kurz
zobraziť