European congress of physical and rehabilitation medicine

08/13/19

kongres,

1.-6.5.2020

https://www.esprm2020.com/

The motto of this ESPRM Congress 2020 is “Rehabilitation: Key for health in the 21st century”, since health systems in the 21st century face new challenges, as people live longer and with a higher degree of disability, it is necessary to strengthen health systems to provide rehabilitation services that  ensure people not only live longer but live better.

Najnovšie udalosti

Kurz komplexnej liečby pacientov so ...

27.10.-28.10. 2022

Osvojenie teoretických základov a praktická výučba, objektivizácia jednotlivých  príznakov spastickej parézy podľa konceptu  Five-step clinical assessment  vrátanee Tardieho škály a stanovenie konkrétnych cieľov terapie.
Miesto konania: Banská Bystrica – SZU

kurz
zobraziť