Free online webináre

04/23/20

seminár,

Vážení kolegovia,

je tu možnosť free online webinárov na  www.123sonography.com

v rámci Covid19 (sono pľúc, echo), pohyb. aparát.

Free neuroRHB konferencia (už prebiehajúci od 20.4.2020) :

https://www.gtec.at/spring-school-2020/

Najnovšie udalosti

Kurz komplexnej liečby pacientov so ...

27.10.-28.10. 2022

Osvojenie teoretických základov a praktická výučba, objektivizácia jednotlivých  príznakov spastickej parézy podľa konceptu  Five-step clinical assessment  vrátanee Tardieho škály a stanovenie konkrétnych cieľov terapie.
Miesto konania: Banská Bystrica – SZU

kurz
zobraziť

Medzinárodný balneologický kongres

21.-23.9.2022

Európsky zväz kúpeľov (ESPA)
Asociácia slovenských kúpeľov (ASK)
Svaz léčebných lázní České republiky (SLL ČR)
Vás pozývajú na medzinárodný balneologický kongres
21. – 23. september 2022, Piešťany, Slovenská republik

kongres
zobraziť