IX. HIPOTERAPEUTICKÁ KONFERENCIA

03/6/20

konferencia,

12.9.2020

Bližšie informácie
web: www.hipoterapia-sha.sk
fb: www.facebook.com/events/718598551950791/

Kontakt
hipoterapia.sha@gmail.com

Miesto konania
SÚZA – Správa účelových zariadení
Drotárska cesta 46, 811 02 Bratislava

Ubytovanie
SÚZA, Drotárska cesta 46, 811 02 Bratislava
kontakt: +421 915 846 345
web: http://cuz.sk/zariadenia/suza-bratislava

Harmonogram
Registrácia 08.00 – 08.45
Konferencia 09.00 – 18.00

Cena
55,-€

Registrácia
http://www.hipoterapia-sha.sk
(google formulár – prihlášky do 29.02.2020)

Stravovanie
Obed v mieste konferencie (cena 8,-€)

Na stiahnutie

Najnovšie udalosti