Kurz: OSTEOPORÓZA – KOMPLEX LIEČBY – KINEZIOTERAPIA

02/6/22

kurz,

11. 11. 2022

KURZ – XV. ročník

OSTEOPORÓZA – KOMPLEX LIEČBY – KINEZIOTERAPIA

A PROBLEMATIKA PANVOVÉHO DNA

(komplex prednášok o osteoporóze, nácvik cvičenia svalstva panvového dna a špeciálnej cvičebnej zostavy podľa Ďurišovej pre pacientov s bolesťami chrbta a osteoporózou)

 

Termín  konania: jednodňový kurz   11. november 2022       (piatok od 11:30 – 17:00 hod.)

 

Miesto konania:  Reumatologicko-rehabilitačné centrum Hlohovec

Kontakt organizátora: Reumatologicko-rehabilitačné centrum s.r.o.,

prim. MUDr. Elena Ďurišová, Pribinova 56, 920 01 Hlohovec

tel.:033/73 01 820, MB:0949 444 444,

www.rrc.sk, e-mail: info@rrc.sk

Popis aktivity:

Formou úvodných prednášok poukázať na závažnosť osteoporózy, nutnosti jej včasnej diagnostiky a komplexnej liečby s predchádzaním komplikácií ochorenia typu osteoporotických fraktúr.

V ďalšej časti sa odborný program venuje problematike vertebroviscerálnych a viscerovertebrálnych funkčných porúch chrbtice, funkčnej patológie svalstva panvového dna s nadväznosťou na osteoporózu (s praktickým nácvikom cvičebnej zostavy svalstva panvového dna „Lúčky“).

V praktickej časti sa rozoberajú špecifiká pohybovej liečby pri osteoporóze s praktickým nácvikom zásad školy chrbta, antigravitačnej relaxácie, nestabilnej plošiny  a celej špeciálnej cvičebnej zostavy podľa Ďurišovej.

Určenie kurzu: pre všetkých lekárov, ktorí prichádzajú do kontaktu

s problematikou osteoporózy a panvového dna, pre fyzioterapeutov, pre sestry osteologických, gynekologických a iných ambulancií.

Bližšie informácie, rozpis programu a mapa podrobne na www.rrc.sk

(časť aktuality a vzdelávanie).

Odborné podujatie  zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania

s pridelením kreditov.

S pozdravom a úctou                                                                 Dr. Elena Ďurišová

predseda organizačného výboru

V Hlohovci, dňa  27. 1. 2022

 

 

 

ODBORNÝ PROGRAM

 

11:30 – 11:45 registrácia

 

11:45 – 12:05  Úvod do problematiky osteoporózy

                        (definícia, epidemiológia, patofyziológia, rizikové faktory, diagnostika,

funkčná patológia, liečba)

Rexová E., Ďurišová E., Ďuriš P.

 

12:05 – 12:15  Funkčné poruchy chrbtice, panvového dna a  osteoporóza

Rexová E.,  Zvarka J., Šebestová A.

 

12:15 – 12:20  Cvičenie svalstva panvového dna – zlepšenie funkčných nadväzností
chrbtice a prevencia močovej inkontinencie

Ďurišová E., Hundáková M., Holubová N.

 

12:20 – 12:30 Farmakologická terapia osteoporózy oboch pohlaví

Ďurišová E., Rexa P., Rexová E.

 

12:30 – 12:40  Význam minerálov a vitamínov v prevencii a liečbe osteoporózy

Ďurišová E., Stančík R., Bobáková M.

 

12:40 – 12:50  Prevencia pádov- dôležitá súčasť redukcie osteoporotických fraktúr

Ďurišová E., Stančík R., Rexa P.

 

12:50 – 13:05 Praktické ukážky a nácvik cvičenia zostavy panvového dna „Lúčky“

                        Rexová E., Ďurišová E., Sivoňová M.

 

13:05 – 13:20  coffee break

 

13:20 – 13:30  Kvalita života a adherencia k liečbe osteoporózy

Rexa P., Rexová E., Zvarka J.

 

13:30 – 13:40 Miesto kinezioterapie v liečbe osteoporózy

Zvarka J., Ďurišová E., Synáková J.

 

13:40 – 13:50 Bolesť pri osteoporóze (+ elektro- a ortézoterapia)

                       Rexa P., Rexová E., Púčeková M.

 

13:50 – 16:45  Kinezioterapia pri osteoporóze I, II, III

(praktické ukážky školy chrbta, antigravitačnej relaxácie, nestabilnej

plošiny a nácvik celej špeciálnej cvičebnej zostavy podľa Ďurišovej)

Ďurišová E., Rexová E., Rexa P.

 

16:45 – 17:00  diskusia

17:00              ukončenie s odovzdávaním certifikátov,

autogramiáda autorky publikácie s CD „Bolesti chrbtice, kĺbov, kostí

(špeciálne cvičebné zostavy)“

 

 

 

 

 

 

 

KNIHA + CD – ďalšie vydanie

 

„Bolesti chrbtice,kĺbov, kostí (špeciálne cvičebné zostavy)“

… bolesti pri reumatoidnej artritíde

… bolesti pri osteoartróze

… bolesti chrbtice pri sterilite

… bolesti chrbtice pri inkontinencii

… bolesti chrbtice, kĺbov, kostí pri osteoporóze.

Kniha  je určená pacientom aj zdravotníkom. Pacientom, aby sa zrozumiteľnou formou dozvedeli čo najviac o svojom ochorení. Zdravotníkom, ktorí sa v dennej praxi stretávajú s riešením bolesti pohybového aparátu svojich pacientov, ako aj študentom medicíny a študentom nelekárskych zdravotníckych odborov.

Okrem podrobných informácií o ochoreniach pohybového aparátu uvádza i rady o ich komplexnej liečbe vrátane špeciálnych vyšetrení a cvičení (drobných kĺbov rúk, pliec, kolien a bedier – aj po totálnej endoprotéze), zásady Školy chrbta a špeciálne cvičebné zostavy i s nahratým CD.

Publikácia je prínosom pre všetkých, ktorí bolesti majú, alebo im chcú predchádzať.

Je dôležité vedieť, ako si  so svojimi ťažkosťami poradiť aj v domácom prostredí a tým zvýšiť kvalitu svojho života.

 

Cvičebné zostavy (v knihe aj na CD):

samonapravovacie prvky, sterilita–podľa Mojžišovej (modifikácia.)

panvové dno, inkontinencia – cvičebná zostava „Lúčky“

osteoporóza, bolesť chrbtice – podľa Ďurišovej.

 

www.rrc.sk

Predaj aj formou dobierky a v kníhkupectvách:  tel.: 033 7301 82      sms správou:  0949 444 444      e-mail: info@rrc.sk

Na stiahnutie

Najnovšie udalosti

XIII.Lymfologický deň

17.5.2024

XIII. lymfologický deň, organizovaný Lymfologickou sekciou Slovenskej angiologickej spoločnosti SLS pod záštitou dekana Fakulty zdravotníckych vied UCM, spectabilis Dr. h. c. univ. doc. MUDr. Juraj Štofko, PhD., MPH, MBA.

kongres
zobraziť