Kurz: OSTEOPORÓZA – KOMPLEX LIEČBY – KINEZIOTERAPIA

02/6/22

kurz,

11. 11. 2022

KURZ – XV. ročník

OSTEOPORÓZA – KOMPLEX LIEČBY – KINEZIOTERAPIA

A PROBLEMATIKA PANVOVÉHO DNA

(komplex prednášok o osteoporóze, nácvik cvičenia svalstva panvového dna a špeciálnej cvičebnej zostavy podľa Ďurišovej pre pacientov s bolesťami chrbta a osteoporózou)

 

Termín  konania: jednodňový kurz   11. november 2022       (piatok od 11:30 – 17:00 hod.)

 

Miesto konania:  Reumatologicko-rehabilitačné centrum Hlohovec

Kontakt organizátora: Reumatologicko-rehabilitačné centrum s.r.o.,

prim. MUDr. Elena Ďurišová, Pribinova 56, 920 01 Hlohovec

tel.:033/73 01 820, MB:0949 444 444,

www.rrc.sk, e-mail: info@rrc.sk

Popis aktivity:

Formou úvodných prednášok poukázať na závažnosť osteoporózy, nutnosti jej včasnej diagnostiky a komplexnej liečby s predchádzaním komplikácií ochorenia typu osteoporotických fraktúr.

V ďalšej časti sa odborný program venuje problematike vertebroviscerálnych a viscerovertebrálnych funkčných porúch chrbtice, funkčnej patológie svalstva panvového dna s nadväznosťou na osteoporózu (s praktickým nácvikom cvičebnej zostavy svalstva panvového dna „Lúčky“).

V praktickej časti sa rozoberajú špecifiká pohybovej liečby pri osteoporóze s praktickým nácvikom zásad školy chrbta, antigravitačnej relaxácie, nestabilnej plošiny  a celej špeciálnej cvičebnej zostavy podľa Ďurišovej.

Určenie kurzu: pre všetkých lekárov, ktorí prichádzajú do kontaktu

s problematikou osteoporózy a panvového dna, pre fyzioterapeutov, pre sestry osteologických, gynekologických a iných ambulancií.

Bližšie informácie, rozpis programu a mapa podrobne na www.rrc.sk

(časť aktuality a vzdelávanie).

Odborné podujatie  zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania

s pridelením kreditov.

S pozdravom a úctou                                                                 Dr. Elena Ďurišová

predseda organizačného výboru

V Hlohovci, dňa  27. 1. 2022

 

 

 

ODBORNÝ PROGRAM

 

11:30 – 11:45 registrácia

 

11:45 – 12:05  Úvod do problematiky osteoporózy

                        (definícia, epidemiológia, patofyziológia, rizikové faktory, diagnostika,

funkčná patológia, liečba)

Rexová E., Ďurišová E., Ďuriš P.

 

12:05 – 12:15  Funkčné poruchy chrbtice, panvového dna a  osteoporóza

Rexová E.,  Zvarka J., Šebestová A.

 

12:15 – 12:20  Cvičenie svalstva panvového dna – zlepšenie funkčných nadväzností
chrbtice a prevencia močovej inkontinencie

Ďurišová E., Hundáková M., Holubová N.

 

12:20 – 12:30 Farmakologická terapia osteoporózy oboch pohlaví

Ďurišová E., Rexa P., Rexová E.

 

12:30 – 12:40  Význam minerálov a vitamínov v prevencii a liečbe osteoporózy

Ďurišová E., Stančík R., Bobáková M.

 

12:40 – 12:50  Prevencia pádov- dôležitá súčasť redukcie osteoporotických fraktúr

Ďurišová E., Stančík R., Rexa P.

 

12:50 – 13:05 Praktické ukážky a nácvik cvičenia zostavy panvového dna „Lúčky“

                        Rexová E., Ďurišová E., Sivoňová M.

 

13:05 – 13:20  coffee break

 

13:20 – 13:30  Kvalita života a adherencia k liečbe osteoporózy

Rexa P., Rexová E., Zvarka J.

 

13:30 – 13:40 Miesto kinezioterapie v liečbe osteoporózy

Zvarka J., Ďurišová E., Synáková J.

 

13:40 – 13:50 Bolesť pri osteoporóze (+ elektro- a ortézoterapia)

                       Rexa P., Rexová E., Púčeková M.

 

13:50 – 16:45  Kinezioterapia pri osteoporóze I, II, III

(praktické ukážky školy chrbta, antigravitačnej relaxácie, nestabilnej

plošiny a nácvik celej špeciálnej cvičebnej zostavy podľa Ďurišovej)

Ďurišová E., Rexová E., Rexa P.

 

16:45 – 17:00  diskusia

17:00              ukončenie s odovzdávaním certifikátov,

autogramiáda autorky publikácie s CD „Bolesti chrbtice, kĺbov, kostí

(špeciálne cvičebné zostavy)“

 

 

 

 

 

 

 

KNIHA + CD – ďalšie vydanie

 

„Bolesti chrbtice,kĺbov, kostí (špeciálne cvičebné zostavy)“

… bolesti pri reumatoidnej artritíde

… bolesti pri osteoartróze

… bolesti chrbtice pri sterilite

… bolesti chrbtice pri inkontinencii

… bolesti chrbtice, kĺbov, kostí pri osteoporóze.

Kniha  je určená pacientom aj zdravotníkom. Pacientom, aby sa zrozumiteľnou formou dozvedeli čo najviac o svojom ochorení. Zdravotníkom, ktorí sa v dennej praxi stretávajú s riešením bolesti pohybového aparátu svojich pacientov, ako aj študentom medicíny a študentom nelekárskych zdravotníckych odborov.

Okrem podrobných informácií o ochoreniach pohybového aparátu uvádza i rady o ich komplexnej liečbe vrátane špeciálnych vyšetrení a cvičení (drobných kĺbov rúk, pliec, kolien a bedier – aj po totálnej endoprotéze), zásady Školy chrbta a špeciálne cvičebné zostavy i s nahratým CD.

Publikácia je prínosom pre všetkých, ktorí bolesti majú, alebo im chcú predchádzať.

Je dôležité vedieť, ako si  so svojimi ťažkosťami poradiť aj v domácom prostredí a tým zvýšiť kvalitu svojho života.

 

Cvičebné zostavy (v knihe aj na CD):

samonapravovacie prvky, sterilita–podľa Mojžišovej (modifikácia.)

panvové dno, inkontinencia – cvičebná zostava „Lúčky“

osteoporóza, bolesť chrbtice – podľa Ďurišovej.

 

www.rrc.sk

Predaj aj formou dobierky a v kníhkupectvách:  tel.: 033 7301 82      sms správou:  0949 444 444      e-mail: info@rrc.sk

Na stiahnutie

Najnovšie udalosti