Medzinárodný balneologický kongres

08/26/22

kongres,

21.-23.9.2022

Naším cieľom je pripomenúť si nielen sto rokov od vzniku Československej balneologickej
spoločnosti, ktorá vznikla 3. apríla 1920 v Prahe, jej vplyv na rozvoj liečebného kúpeľníctva
na území Česka a Slovenska, ale aj kultúrny rozmer kúpeľníctva, výnimočnú architektúru
bohatú históriu kúpeľných miest v Európe.

Chceme hovoriť aj o súčasnom stave a perspektívach rozvoja kúpeľníctva, pretože tradičné
liečebné kúpeľníctvo je stále dôležitou súčasťou starostlivosti o zdravie.

Príďte spoločne s odborníkmi z celej Európy diskutovať na tému tradícií, inšpirácií, ktoré si
vieme vzájomne odovzdávať a perspektív európskeho liečebného kúpeľníctva.

Thierry Dubois, prezident ESPA
Janka Zálešáková, predsedníčka ASK a Viceprezidentka ESPA
Eduard Bláha, prezident SLL ČR

 

Viac informácií v priloženej pozvánke

 

vstupenky na https://www.inviton.eu/e-12976/espa-congress

Na stiahnutie

Najnovšie udalosti