Odborné akcie v roku 2020 organizované Slovenskou spoločnosťou FBLR

11/28/19

konferencia,

Výbor schválil do kalendára podujatí SLS na rok 2020 nasledovné odborné akcie:

 

  • XXX. Zjazd SS FBLR  Bojnice 4. – 5.6 2020    

          témy: história – balneológia – RHB v prevencii 

 

  • XXIV. Jesenná rehabilitačná konferencia  Nové Zámky 19. – 20.11.2020

         témy: RHB pri ochoreniach CNS – NCMP – Kazuistiky 

 

  • XIV. Rehabilitácia v pediatrii  Kováčová 11. – 12.12.2020

        téma: Rehabilitácia v pediatrii v spolupráci s odborníkmi vo FBLR, pediatrii, ortopédii a neurológii 

 

 MUDr. Zálešáková informovala o Balneologickom kongrese, ktorý sa bude konať v Piešťanoch 3.- 5.4.2020,

požiadala členov výboru o spoluprácu a tlmočila pozvanie

bližšie informácie budú zverejnené na webovej stránke www.ask.sk a www.fblr.sk

 

Najnovšie udalosti

Kurz komplexnej liečby pacientov so ...

27.10.-28.10. 2022

Osvojenie teoretických základov a praktická výučba, objektivizácia jednotlivých  príznakov spastickej parézy podľa konceptu  Five-step clinical assessment  vrátanee Tardieho škály a stanovenie konkrétnych cieľov terapie.
Miesto konania: Banská Bystrica – SZU

kurz
zobraziť

Medzinárodný balneologický kongres

21.-23.9.2022

Európsky zväz kúpeľov (ESPA)
Asociácia slovenských kúpeľov (ASK)
Svaz léčebných lázní České republiky (SLL ČR)
Vás pozývajú na medzinárodný balneologický kongres
21. – 23. september 2022, Piešťany, Slovenská republik

kongres
zobraziť