Odborné akcie v roku 2020 organizované Slovenskou spoločnosťou FBLR

11/28/19

konferencia,

Výbor schválil do kalendára podujatí SLS na rok 2020 nasledovné odborné akcie:

 

  • XXX. Zjazd SS FBLR  Bojnice 4. – 5.6 2020    

          témy: história – balneológia – RHB v prevencii 

 

  • XXIV. Jesenná rehabilitačná konferencia  Nové Zámky 19. – 20.11.2020

         témy: RHB pri ochoreniach CNS – NCMP – Kazuistiky 

 

  • XIV. Rehabilitácia v pediatrii  Kováčová 11. – 12.12.2020

        téma: Rehabilitácia v pediatrii v spolupráci s odborníkmi vo FBLR, pediatrii, ortopédii a neurológii 

 

 MUDr. Zálešáková informovala o Balneologickom kongrese, ktorý sa bude konať v Piešťanoch 3.- 5.4.2020,

požiadala členov výboru o spoluprácu a tlmočila pozvanie

bližšie informácie budú zverejnené na webovej stránke www.ask.sk a www.fblr.sk

 

Najnovšie udalosti