Plán akcií Slovenskej spoločnosti FBLR poriadaných cez SLS na rok 2023

12/12/22

kongres,

2023

  1. XXXI.zjazd SS FBLR

9.6.2023 – 10.6.2023 Bratislava

Témy: Manažment rehabilitačnej starostlivosti u pacientov po NCMP

Roboticky asistovaná rehabilitácia

Varia

 

  1. II. Slovenské vertebrologické sympózium

10.11.2023 – 11.11. 2023 Košice

Téma: Manažment liečby pacienta s VAS

 

  1. XIV. Rehabilitácia v pediatrii

8.12.2023 – 9.12.2023 ŠLÚ Marína Kováčová

Téma: RHB v pediatrii v spolupráci s odborníkmi vo FBLR, pediatrii, ortopédii a neurológii

Najnovšie udalosti