Salzburské semináre pre lekárov

10/18/20

seminár,

14.- 20.2. 2020

Open Medical Club Slovakia v spolupráci s AAF-OMI a fakultnými nemocnicami v USA organizuje od roku 1993 týždenné Salzburské semináre pre lekárov v jednotlivých špecializáciách.
Cieľom odborných seminárov je oboznámiť lekárov s najnovšími poznatkami v príslušnej oblasti medicíny.

Viac v prílohe nižšie

Na stiahnutie

Najnovšie udalosti

Kurz komplexnej liečby pacientov so ...

27.10.-28.10. 2022

Osvojenie teoretických základov a praktická výučba, objektivizácia jednotlivých  príznakov spastickej parézy podľa konceptu  Five-step clinical assessment  vrátanee Tardieho škály a stanovenie konkrétnych cieľov terapie.
Miesto konania: Banská Bystrica – SZU

kurz
zobraziť