Salzburské semináre pre lekárov

10/18/20

seminár,

14.- 20.2. 2020

Open Medical Club Slovakia v spolupráci s AAF-OMI a fakultnými nemocnicami v USA organizuje od roku 1993 týždenné Salzburské semináre pre lekárov v jednotlivých špecializáciách.
Cieľom odborných seminárov je oboznámiť lekárov s najnovšími poznatkami v príslušnej oblasti medicíny.

Viac v prílohe nižšie

Na stiahnutie

Najnovšie udalosti