Seminár FBLR s refresh workshopom manuálnej medicíny : temporomandibulárny kĺb

01/12/23

seminár,

17.1.2023

Vážení kolegovia,

v prílohe vám posielam informáciu o seminári FBLR  organizovanom vďaka spolupráci s RLK Košice a OFBLR UNLP 17.1.2023 v Košiciach na tému temporomandibulárny kĺb + workshop manuálnej medicíny.
Vzhľadom na krátkosť času poprosím registráciu záujemcov – lekárov FBLR mailom na:  adrianababicova@centrum.sk ,ev. t.č. 0910181896 s uvedením mena, čísla v Lekárskej komore a pracoviska.
Podujatiu bolo CME udelených 5 kreditov za aktívnu účasť, 3 kredity za pasívnu účasť.
Poplatok pre nečlenov Lekárskej komory je 3 Euro – vhodné aktívne odovzdať pri registrácii , členovia bez poplatku.

Za organizátorov si vám dovolím popriať všetko dobré v novom roku 2023, tešíme sa na stretnutie.

Adriana
0910181896
adrianababicova@centrum.sk

Na stiahnutie

Najnovšie udalosti