Seminár FBLR s refresh workshopom manuálnej medicíny : temporomandibulárny kĺb

01/12/23

seminár,

17.1.2023

Vážení kolegovia,

v prílohe vám posielam informáciu o seminári FBLR  organizovanom vďaka spolupráci s RLK Košice a OFBLR UNLP 17.1.2023 v Košiciach na tému temporomandibulárny kĺb + workshop manuálnej medicíny.
Vzhľadom na krátkosť času poprosím registráciu záujemcov – lekárov FBLR mailom na:  adrianababicova@centrum.sk ,ev. t.č. 0910181896 s uvedením mena, čísla v Lekárskej komore a pracoviska.
Podujatiu bolo CME udelených 5 kreditov za aktívnu účasť, 3 kredity za pasívnu účasť.
Poplatok pre nečlenov Lekárskej komory je 3 Euro – vhodné aktívne odovzdať pri registrácii , členovia bez poplatku.

Za organizátorov si vám dovolím popriať všetko dobré v novom roku 2023, tešíme sa na stretnutie.

Adriana
0910181896
adrianababicova@centrum.sk

Na stiahnutie

Najnovšie udalosti

EURO-MUSCULUS XI

24.-26.11.2023 Praha

MUSCULOSKELETAL ULTRASOUND COURSE

Dear colleagUS and friendUS from all over the world,

After the difficult time period of the pandemic, it is our great pleasure/honour to announce that we have started to organize our traditional musculoskeletal ultrasound courses face-to-face. Likewise, EURO-MUSCULUS – XI & WORLD-MUSCULUS 2023 will be held in Prague, Czech Republic, 24–26 Nov 2023.

konferencia
zobraziť