webinár Slovenskej spoločnosti FBLR

09/3/21

seminár,

24.11.2021

Vážení kolegovia, odborná spoločnosť FBLR pripravuje dňa 24.11.2021 webinár.
Témy :
-RHB pri ochorení COVID 19 a postkovidovom syndróme
– nové trendy v RHB – robotická RHB, telemedicína, nové postupy a metodiky….
– aktuálne problémy odboru FBLR
– varia
Chceli by sme Vás v mene výboru SS FBLR požiadať o aktívnu účast.
Termín nahlasovania prednášok je do 15.9.2021 na mflaskova@nspbb.sk
Ďalšie  informácie budú čoskoro zverejnené.

Najnovšie udalosti