XXXI. slovenský angiologický kongres

08/4/23

konferencia,

14.9.-16.9.2023

viac info tu:

https://www.angiology.sk/slovensky-angiologicky-kongres/#info-kongresovy-poplatok

 

pre náš odbor je zaujímavý workshop 14.9.23 vo štvrtok v sále B:

10.00 – 12.00 . . Workshop č. 2 – Kompresívna terapia lymfedému / Workshop
no. 2 – Compression therapy in lymphedema patients (Džupina A.,
Bardejov, Kopalová I., Žilina) (S podporou spoločnosti Lohmann &
Rauscher / supported by Lohmann & Rauscher)

 

poplatok za 1 deň 45 eur.

Najnovšie udalosti