Smútočné oznámenie

redakcia fblr.sk

09/26/21

info,

So skutočným zármutkom musíme oznámiť, že po dlhodobej chorobe, nás navždy opustil doc. MUDr. Juraj Čelko, PhD.
Bol to človek s veľkým srdcom, rozhľadom, z ktorého vyžaroval pokoj a dobrota. Veľa nám všetkým dal ľudsky, odborne i ako dlhoročný hlavný  odborník pre FBLR.
Česť jeho pamiatke
doc. MUDr. Karol Hornáček, PhD.
prezident SS FBLR

Kolegovia.

 S Jurajom Čelkom som prežila dlhé roky svojho profesionálneho života, nielen ako kolegovia, ale najmä ako spoľahliví priatelia v dobrých i zlých časoch. Odišiel môj najlepší priateľ a je mi naozaj veľmi smutno.
Juraj Čelko bol človek nadpriemerne inteligentný, vzdelaný,  s umeleckým talentom, citlivý, empatický, výborný lekár. V našom odbore FBLR patril a bude patriť k najvýraznejším postavám ponovembrového obdobia. Dlhoročný člen výboru FBLR, hlavný odborník MZ SR, člen vedeckej rady MZ SR, vysokoškolský učiteľ, nadšenec a podporovateľ vedy a výskumu v odbore FBLR.
MUDr. Janka Zálešáková

Fotogaléria

Súvisiace články

Smútočné oznámenie

Dovoľujeme si vám oznámiť, že 14. februára 2021 vo veku 89 rokov zomrel člen našej odbornej spoločnosti 
prof. H. MUDr. Miloš Matej, PhD.

redakcia fblr.sk
info
zobraziť