Smútočné oznámenie

redakcia fblr.sk

02/21/24

info,

Vážení kolegovia,
s hlbokým zármutkom si Vás dovoľujeme informovať, že dňa 9.2.2024 po krátkej chorobe skonal pán Prof. MUDr. Zoltán Mikeš DrSc., ktorý bol prvým prezidentom SS FBLR.
Dlhé roky prednášal na ILF (dnes SZU) v rámci špecializačného štúdia FBLR. Zameriaval sa najmä na kardiorehabilitáciu a funkčné vyšetrenia v kardiológii a pneumológii. Bol významnou osobnosťou vedy a výskumu v oblasti liečebného kúpeľníctva pri riešení projektov na vysunutých pracoviskách VÚHB, najmä Štrbskom Plese, Sliači, Nimnici a v Trenčianskych Tepliciach. Bol naším učiteľom, ktorému záležalo na úrovni vzdelávania v našom odbore.
V pánovi profesorovi strácame významnú osobnosť, ktorej prínos pre nasu spoločnosť je neoceniteľné a nezabudnuteľný.
Česť jeho pamiatke!
Výbor SS FBLR

Fotogaléria

Súvisiace články