OSTEOPORÓZA – KOMPLEX LIEČBY – KINEZIOTERAPIA A PROBLEMATIKA PANVOVÉHO DNA

02/17/23

seminár,

24. november 2023

Termín konania: jednodňový kurz 24. november 2023 (piatok od 11:30 – 17:00 hod.)

Miesto konania: Reumatologicko-rehabilitačné centrum Hlohovec

Kontakt organizátora: Reumatologicko-rehabilitačné centrum s.r.o.,

prim. MUDr. Elena Ďurišová, Pribinova 56, 920 01 Hlohovec

tel.:033/73 01 820, MB:0949 444 444, www.rrc.sk, e-mail: info@rrc.sk

Popis aktivity:

Formou úvodných prednášok poukázať na závažnosť osteoporózy, nutnosti jej včasnej diagnostiky a komplexnej liečby s predchádzaním komplikácií ochorenia typu osteoporotických fraktúr.

V ďalšej časti sa odborný program venuje problematike vertebroviscerálnych a viscerovertebrálnych funkčných porúch chrbtice, funkčnej patológie svalstva panvového dna s nadväznosťou na osteoporózu (s praktickým nácvikom cvičebnej zostavy svalstva panvového dna „Lúčky“).

V praktickej časti sa rozoberajú špecifiká pohybovej liečby pri osteoporóze s praktickým nácvikom zásad školy chrbta, antigravitačnej relaxácie, nestabilnej plošiny  a celej špeciálnej cvičebnej zostavy podľa Ďurišovej.

Určenie kurzu: pre sestry osteologických, gynekologických a iných ambulancií,

pre všetkých lekárov, ktorí prichádzajú do kontaktu s problematikou osteoporózy a panvového dna, pre fyzioterapeutov.

Bližšie informácie, rozpis programu a mapa podrobne na www.rrc.sk

(časť aktuality a vzdelávanie).

Odborné podujatie zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania

s pridelením kreditov.

S pozdravom a úctou MUDr. Elena Ďurišová

V Hlohovci, 5.2. 2023 predseda organizačného výboru

Na stiahnutie

Najnovšie udalosti

USG diagnostika v praxi lekára

18., 19.3.2023

Podujatie je určené pre všetkých zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa zaujímajú o ultrazvukovú diagnostiku. Cieľom podujatia je poskytnúť účastníkom aktuálne informácie a poznatky v oblasti fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie a diskutovať o najnovších výskumoch a trendoch v tejto oblasti

seminár
zobraziť