OSTEOPORÓZA – KOMPLEX LIEČBY – KINEZIOTERAPIA – ZMENA!

01/30/20

prednáška,

4. december 2020

XIII. ročník kurzu OSTEOPORÓZA – KOMPLEX LIEČBY – KINEZIOTERAPIA

Formou úvodných prednášok poukázať na závažnosť osteoporózy, nutnosti jej včasnej diagnostiky a komplexnej liečby s predchádzaním komplikácií ochorenia typu osteoporotických fraktúr.

V ďalšej časti sa odborný program venuje problematike vertebroviscerálnych a viscerovertebrálnych funkčných porúch chrbtice, funkčnej patológie svalstva panvového dna s nadväznosťou na osteoporózu (s praktickým nácvikom cvičebnej zostavy svalstva panvového dna „Lúčky“).

V praktickej časti sa rozoberajú špecifiká pohybovej liečby pri osteoporóze s praktickým nácvikom zásad školy chrbta, antigravitačnej relaxácie, nestabilnej plošiny  a celej špeciálnej cvičebnej zostavy podľa Ďurišovej.

 

Jednodňový kurz v termíne: 4.12. 2020
Miesto konania: Reumatologicko-rehabilitačné centrum Hlohovec
Kontakt organizátora: Reumatologicko-rehabilitačné centrum s.r.o.,
prim. MUDr. Elena Ďurišová, Pribinova 56, 920 01 Hlohovec
tel.:033/73 01 820, MB:0949 444 444,
www.rrc.sk, e-mail: info@rrc.sk

Na stiahnutie

Najnovšie udalosti