OSTEOPORÓZA – KOMPLEX LIEČBY – KINEZIOTERAPIA – ZMENA!

01/30/20

prednáška,

4. december 2020

XIII. ročník kurzu OSTEOPORÓZA – KOMPLEX LIEČBY – KINEZIOTERAPIA

Formou úvodných prednášok poukázať na závažnosť osteoporózy, nutnosti jej včasnej diagnostiky a komplexnej liečby s predchádzaním komplikácií ochorenia typu osteoporotických fraktúr.

V ďalšej časti sa odborný program venuje problematike vertebroviscerálnych a viscerovertebrálnych funkčných porúch chrbtice, funkčnej patológie svalstva panvového dna s nadväznosťou na osteoporózu (s praktickým nácvikom cvičebnej zostavy svalstva panvového dna „Lúčky“).

V praktickej časti sa rozoberajú špecifiká pohybovej liečby pri osteoporóze s praktickým nácvikom zásad školy chrbta, antigravitačnej relaxácie, nestabilnej plošiny  a celej špeciálnej cvičebnej zostavy podľa Ďurišovej.

 

Jednodňový kurz v termíne: 4.12. 2020
Miesto konania: Reumatologicko-rehabilitačné centrum Hlohovec
Kontakt organizátora: Reumatologicko-rehabilitačné centrum s.r.o.,
prim. MUDr. Elena Ďurišová, Pribinova 56, 920 01 Hlohovec
tel.:033/73 01 820, MB:0949 444 444,
www.rrc.sk, e-mail: info@rrc.sk

Na stiahnutie

Najnovšie udalosti

XIII.Lymfologický deň

17.5.2024

XIII. lymfologický deň, organizovaný Lymfologickou sekciou Slovenskej angiologickej spoločnosti SLS pod záštitou dekana Fakulty zdravotníckych vied UCM, spectabilis Dr. h. c. univ. doc. MUDr. Juraj Štofko, PhD., MPH, MBA.

kongres
zobraziť