Kurz Komplexnej starostlivosti o pacientov so spastickou parézou – časť A a B

02/24/24

kurz,

16. - 17. 5. 2024

Spastická paréza charakterizuje rad centrálnych neurologických ochorení a významne ovplyvňuje
funkčné schopnosti pacienta (stabilitu, chôdzu, úchop, manipuláciu, atď.). Hlavné príznaky
spastickej parézy sú streč-senzitívna paréza, skrátenie mäkkých tkanív a rôzne formy svalovej
hyperaktivity (spasticita, spastická dystónia, spastická ko-kontrakcia, a iné).

V základnom dvojdennom kurze (časť A) si účastníci osvoja teoretické podklady a prakticky sa
naučia objektivizovať jednotlivé príznaky spastickej parézy podľa konceptu Five-step clinical
assessment (5-SCA) včítane Tardieuho škály a stanoviť konkrétne ciele terapie na základe
klinickej rozvahy.

V nadväzujúcej časti dvojdenného kurzu (časť B) budú uvedené postupy komplexnej
starostlivosti o pacientov so spastickou parézou od včasného až po chronické štádium podľa EBM
quideline zamerané na praktické skúsenosti vrátane nového konceptu Dohoda o reedukačnom
tréningu podľa prof. Jean-Michela Graciesa.

Rovnako budú predvedené praktické ukážky
aplikácie botulotoxinu A s predchádzajúcou rozvahou nad pacientom. Účastníci kurzu dostanú
brožúru Dohoda o reedukačnom tréningu, ktorá bola preložená z francuzského originálu. Podľa
záujmu rovnako plánujeme jednodennú časť C, ktorú povedie prof. Gracies osobne.

Na stiahnutie

Najnovšie udalosti

XIII.Lymfologický deň

17.5.2024

XIII. lymfologický deň, organizovaný Lymfologickou sekciou Slovenskej angiologickej spoločnosti SLS pod záštitou dekana Fakulty zdravotníckych vied UCM, spectabilis Dr. h. c. univ. doc. MUDr. Juraj Štofko, PhD., MPH, MBA.

kongres
zobraziť