SALZBURSKÉ SEMINÁRE PRE LEKÁROV

09/26/19

kurz,

12 – 18.4. 2019

SALZBURSKÉ SEMINÁRE PRE LEKÁROV

 

januári – apríli 2020 sa uskutočnia semináre v nasledujúcich špecializáciách:

 

January 5 – 11: Pathology

January 12 – 18: Pulmonology

January 19 – 25: Obstetrics/Gynecology

January 26 – February 1: Oncology A: Gastrointestinal Cancers, CME
February 2 – 8: Pediatric Allergy and Immunology, CME

February 9 – 15: Pediatric Infectious Diseases, CME

March 1 – 7: Ophthalmology

March 15 – 21: Global Health: Viruses, Liver and Cancers

March 22 – 28: Psychiatry

March 29 – April 4: Family Medicine, CME

April  12 – 18: Rehabilitation Medicine 

April  26 – May 2: Infectious Diseases

 

Semináre označené CME majú Continuing Medical Education credit accreditation.

 

Predpokladom účasti na seminári je špecializácia v danom odbore, publikácie v Aj, dobrá znalosť anglického jazyka a vek do 45 rokov.

 

Prihláška: http://www.omc.sk/salzburg-seminars/

 

Uzávierka kompletných prihlášok v online databáze je 15. októbra 2019.

 

Všetci noví uchádzači budú absolvovať aj jazykový pohovor v angličtine (pohovor je telefonicky a trvá asi 20 minút), zameraný na problematiku Vašej profesie. Po uzávierke a obdržaní prihlášok budeme ohľadom presného termínu pohovoru každého lekára kontaktovať e-mailom alebo telefonicky. Je potrebné, aby sa jazykový pohovor uskutočnil najneskôr do 29. októbra 2019. (Prihlášky lekárov, ktorí neabsolvujú/neabsolvovali jazykový pohovor, nebudú zaradené do výberu.)

 

Vybraní účastníci majú hradené všetky náklady okrem cestovného (spiatočný lístok Bratislava – Salzburg stojí cca 45 eur).

 

S pozdravom

 

Elena Smolinská

Open Medical Club

salzburg.sk@gmail.com

www.omc.sk

Najnovšie udalosti