Slovenské vertebrologické sympózium

05/27/22

konferencia,

29. – 30. 9. 2022

Viac informácií a prihláška na odkaze nižšie:

http://rehabilitacia2022.sk/uvod

Na stiahnutie

Najnovšie udalosti

Kurz komplexnej liečby pacientov so ...

27.10.-28.10. 2022

Osvojenie teoretických základov a praktická výučba, objektivizácia jednotlivých  príznakov spastickej parézy podľa konceptu  Five-step clinical assessment  vrátanee Tardieho škály a stanovenie konkrétnych cieľov terapie.
Miesto konania: Banská Bystrica – SZU

kurz
zobraziť