XII. Lymfologický deň

01/30/20

kongres,

zmena!! 2.10.2020

Lymfologická sekcia Slovenskej angiologickej
spoločnosti SLS pozýva na XII. Lymfologický deň
2.10. 2020

kde: Hotel Slovan Tatranská Lomnica

viac info: www.angiology.sk

Podujatie je zaradené do systému kreditného hodnotenia

 

Najnovšie udalosti

USG diagnostika v praxi lekára

18., 19.3.2023

Podujatie je určené pre všetkých zdravotníckych pracovníkov, ktorí sa zaujímajú o ultrazvukovú diagnostiku. Cieľom podujatia je poskytnúť účastníkom aktuálne informácie a poznatky v oblasti fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie a diskutovať o najnovších výskumoch a trendoch v tejto oblasti

seminár
zobraziť