XIII.Lymfologický deň

12/11/23

kongres,

17.5.2024

Vážené dámy a páni,
Milé kolegyne a kolegovia,

 

dovoľte mi pozvať Vás na XIII. lymfologický deň, organizovaný Lymfologickou sekciou Slovenskej angiologickej spoločnosti SLS pod záštitou dekana Fakulty zdravotníckych vied UCM, spectabilis Dr. h. c. univ. doc. MUDr. Juraj Štofko, PhD., MPH, MBA.

 

XIII. Lymfologický deň bude multioborovým stretnutím zdravotníckych pracovníkov zaoberajúcich sa problematikou lymfológie. Podujatie je zamerané postgraduálne s prezentáciou predovšetkým praktických skúseností, a to v celej šírke od otázok diagnostiky po liečbu a prevenciu.

Pre priaznivcov lymfológie to bude jedna z mála možností na Slovensku, v odbornom kruhu v rámci odborného programu i neformálnych diskusií, prediskutovať a vymeniť si vzájomne odborné poznatky a skúsenosti z praxe k tejto problematike. Učme sa jeden od druhého.

 

Súčasťou budú aj workshopy, na ktorých budú neformálnou cestou odovzdávané cenné praktické skúsenosti.

 

Tešíme sa na spoločné stretnutie a radi Vás uvítame 17. mája 2024 v Kongresovom centre Slovenských liečebných kúpeľov v Piešťanoch.

Váš
Ewald Ambrózy
za organizačný výbor

viac info na:

https://www.angiology.sk/wp-content/uploads/2024/03/xiii-lymfologicky-den-info.pdf

 

 

Najnovšie udalosti