Hodnotenie nemocníc za rok 2023

redakcia fblr.sk

03/11/24

info,

Vážení kolegovia,

 

radi by sme Vás informovali, že v hodnotení nemocníc za rok 2023, organizovanom zdravotnou poisťovňou Dôvera na základe prieskumu spokojnosti s hospitalizáciami, sa v kategórii Ostatné nemocnice umiestnila na 1.mieste Špecializovaná  rehabilitačná nemocnica TETIS v Dunajskej Lužnej.  V tomto zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti je poskytovaná  komplexná rehabilitačná starostlivosť detským pacientom, najmä pacientom s DMO.

Špecializovaná rehabilitačná nemocnica TETIS získala najlepšiu udelenú známku pacientov v dvoch kategóriách – zdravotná starostlivosť, spokojnosť s lekármi a so sestrami a spokojnosť s informáciami od zdravotníckeho personálu a zlepšenie zdravotného stavu po prepustení z nemocnice.

Ide o významné ocenenie náročnej a dôležitej práce celého kolektívu, ktorý sa stará o detských pacientov.

       

Srdečne blahoželáme 

        Výbor SS FBLR 

Súvisiace články