Robotics and new technologies in Physical and Rehabilitation Medicine

redakcia fblr.sk

11/19/19

info,

 

We hereby would like to share with you our website https://er2school.com/. This platform aims at harmonize and foster the diffusion of the level of knowledge of robotic in rehabilitation, enhancing PRM role and collaboration and networking between all rehabilitation professionals.
In the new section “Join our community”, Organizations, Institutes, Hospitals and Universities will be able to register their robotic devices, communicate, create and share protocols and clinical studies.
The website is costantly updating and it is a useful tool to connect with other target groups; new pages and information will be online shortly.
We would be grateful if you could share these information with your colleagues at european and national level.
Looking forward to your feedback, please receive our best regards.
Prof. Alessandro Giustini
The ER2 Organization 
Eng. Antonio Ruggiero
Eng. Francesca Tombolini
Dr. Maria Elena Collina
Dr. Cinzia Bonanni
Dr. Cristina Gamberini

Súvisiace články

Systém vyhľadávania európskeho ekvivalentu lieku ...

Pomôcka pripravená spoločnosťou IQVIA, ktorá vytvorila systém vyhľadávania európskeho ekvivalentu lieku v jednej zo 14tich vybraných krajín, podľa ukrajinského názvu lieku/molekuly. Systém by mohol pomôcť s identifikáciou dostupných balení liekov, ktoré pacienti užívali v domovskej krajine.

redakcia fblr.sk
info
zobraziť

Podpora a solidarita SLS s ...

SLS zaslala list Ukrajinskému veľvyslanectvu v SR, v ktorom sa pripája k vyhláseniam WMA, CPME a EFMA k situácii na Ukrajine. V prílohe Vám zasielame list aj vyhlásenia WMA a CPME, EFMA, s prosbou o ich zdieľanie na Vašich webových stránkach.

Ďakujeme za spoluprácu a spoluúčasť

S pozdravom

Slovenská lekárska spoločnosť

redakcia fblr.sk
info
zobraziť