Stanovisko SS FBLR

redakcia fblr.sk

10/23/20

info,

Vážené kolegyne a kolegovia,

 

dovolíme si Vás informovať, že v odbornom časopise Bratislavské lekárske listy bol publikovaný článok autorov  P. Kostka, E. Žiaková :Impedance therapy in rehabilitation of degenerative disc disease a rovnaký článok bol publikovaný aj v časopise Rehabilitace a fyzikální lékařství – P.Kostka, E.Žiaková: Impedančná terapia v rehabilitácii degeneratívnej choroby chrbtice.

Redakcie oboch časopisov sme informovali o Stanovisku SS FB LR a Slovenskej neurologickej spoločnosti  o “non lege artis” liečbe a  o uverejnení nepravdivých skutočností.

Upozornili sme ich   na  autoplagiarizmus/ dvojitú publikáciu,  čo nemôže byť akceptovateľné, keďže ide o neetické konanie ( tzv. Ingelfinger rule najprv prijaté v The New England Journal of Medicine v roku 1969 a neskôr rozšírené takmer univerzálne)

a poukázali sme na  príklady aj z lekárskeho výskumu: https://retractionwatch.com/category/by-reason-for-retraction/duplication-retractions/.

Zároveň podnikáme ďalšie kroky, o ktorých Vás budeme informovať.

Prikladáme aj Letter to the editor, ktoré boli zaslané obidvom redakciám

 

Výbor SS FBLR

Na stiahnutie

Súvisiace články

Vyhlásenie Výboru SS FBLR k ...

Vyhlásenie Výboru SS FBLR k odstúpeniu prezidenta.
Ďakujeme  Doc. MUDr. Karolovi Hornáčkovi, PhD.  za jeho dlhoročnú činorodú prácu, aktívnu činnosť a spoluprácu pri budovaní a rozvoji spoločnosti ako aj reprezentáciu odboru FBLR na medzinárodnej úrovni.
 

redakcia fblr.sk
info
zobraziť

Systém vyhľadávania európskeho ekvivalentu lieku ...

Pomôcka pripravená spoločnosťou IQVIA, ktorá vytvorila systém vyhľadávania európskeho ekvivalentu lieku v jednej zo 14tich vybraných krajín, podľa ukrajinského názvu lieku/molekuly. Systém by mohol pomôcť s identifikáciou dostupných balení liekov, ktoré pacienti užívali v domovskej krajine.

redakcia fblr.sk
info
zobraziť