Vianočný vinš

redakcia fblr.sk

12/27/21

info,

Nech hreje nás Svetlo a teplo Vianočnej Nádeje

aj cez najhoršie ľudské i prírodné záveje.

Pokoj a lásku v našich srdciach jasličky nech oživia

bo to tá najlepšia ľudská obživa.

 

Priateľstvo a dobro hľadajme v Novom roku

nedávajme a nedostaneme žiadnu ranu z boku.

Zdravie a šťastie nám i našim blízkym

Nešplhajme vysoko a buďme radšej nízkym.

 

Len tak očká čisté detské uvidíme

Spokojnosť a pohodu i druhým rozsvietime.

Nehľadajme stále všade súperov.

Naopak, buďme plní vľúdnych slov.

 

Nech nenávisť nevedie naše kroky

Ničí nám zdravie a života roky.

Rozum zdravý nech je naša cesta

A nie oviec formovaná masa z cesta.

 

Počúvajme dobre, čo iní vravia

I tak sa mnohé veci spravia.

Nebuďme diktátori zbesilí

Bo ostaneme sami, bez sily.

 

Opäť nech v novom roku bude sa dať dýchať

A dobré správy nech možno opäť slýchať.

Rešpektovať sa treba navzájom.

Len tak bude šťastný náš slovenský dom.

 

Karol Hornacek

Fotogaléria

Súvisiace články

Vyhlásenie Výboru SS FBLR k ...

Vyhlásenie Výboru SS FBLR k odstúpeniu prezidenta.
Ďakujeme  Doc. MUDr. Karolovi Hornáčkovi, PhD.  za jeho dlhoročnú činorodú prácu, aktívnu činnosť a spoluprácu pri budovaní a rozvoji spoločnosti ako aj reprezentáciu odboru FBLR na medzinárodnej úrovni.
 

redakcia fblr.sk
info
zobraziť

Systém vyhľadávania európskeho ekvivalentu lieku ...

Pomôcka pripravená spoločnosťou IQVIA, ktorá vytvorila systém vyhľadávania európskeho ekvivalentu lieku v jednej zo 14tich vybraných krajín, podľa ukrajinského názvu lieku/molekuly. Systém by mohol pomôcť s identifikáciou dostupných balení liekov, ktoré pacienti užívali v domovskej krajine.

redakcia fblr.sk
info
zobraziť