Kurz komplexnej liečby pacientov so spastickou parézou- časť A

09/14/22

kurz,

27.10.-28.10. 2022

Kurz komplexnej liečby pacientov so spastickou parézou- časť A 

 

Termín kurzu:     27.10.-28.10. 2022

Miesto konania:  Banská Bystrica, SZU, Sládkovičova 21

Odborný garant: MUDr. Gabriela Majeríková . sekcia FBLR pri SLK

Prof. Jean-Michel Gracies, MD,Ph-D.

Prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D

MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D.

Lektori:               prof. MUDr. Róbert Jech, Ph.D

asistenti: MUDr. Martina  Hoskovcová

Mgr. Ota Gál

Cena kurzu:  350,- € časť A

Počet účastníkov:  maximálne 20

Určenie kurzu:  fyzioterapeuti , lekári FBLR, neurológovia, ergoterapeuti a všetci, ktorí sa zaoberajú komplexnou liečbou pacientov so spastickou parézou

Rámcový program časti A: Osvojenie teoretických základov a praktická výučba, objektivizácia jednotlivých  príznakov spastickej parézy podľa konceptu  Five-step clinical assessment  vrátanee Tardieho škály a stanovenie konkrétnych cieľov terapie.

Kredity:  za každý deň  8 kreditov

Organizátor: FynaMed s.r.o.

Poľná 27, 97405  BANSKÁ BYSTRICA

telefón: 0918115489,  048/416 20 70  MUDr. G. Majeríková

e-mail: gmajerikova@gmail.com, info@fynamed.sk

www.fynamed.sk

Cena zahŕňa náklady na kurz, komplexné materiálové podklady vrátane obrazových  príloh z prezentácie, občerstvenie .

Stravu a ubytovanie si zabezpečí každý individuálne. Prineste si goniometer..

Na stiahnutie

Najnovšie udalosti