Kurz komplexnej liečby pacientov so spastickou parézou- časť A

09/14/22

kurz,

27.10.-28.10. 2022

Kurz komplexnej liečby pacientov so spastickou parézou- časť A 

 

Termín kurzu:     27.10.-28.10. 2022

Miesto konania:  Banská Bystrica, SZU, Sládkovičova 21

Odborný garant: MUDr. Gabriela Majeríková . sekcia FBLR pri SLK

Prof. Jean-Michel Gracies, MD,Ph-D.

Prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D

MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D.

Lektori:               prof. MUDr. Róbert Jech, Ph.D

asistenti: MUDr. Martina  Hoskovcová

Mgr. Ota Gál

Cena kurzu:  350,- € časť A

Počet účastníkov:  maximálne 20

Určenie kurzu:  fyzioterapeuti , lekári FBLR, neurológovia, ergoterapeuti a všetci, ktorí sa zaoberajú komplexnou liečbou pacientov so spastickou parézou

Rámcový program časti A: Osvojenie teoretických základov a praktická výučba, objektivizácia jednotlivých  príznakov spastickej parézy podľa konceptu  Five-step clinical assessment  vrátanee Tardieho škály a stanovenie konkrétnych cieľov terapie.

Kredity:  za každý deň  8 kreditov

Organizátor: FynaMed s.r.o.

Poľná 27, 97405  BANSKÁ BYSTRICA

telefón: 0918115489,  048/416 20 70  MUDr. G. Majeríková

e-mail: gmajerikova@gmail.com, info@fynamed.sk

www.fynamed.sk

Cena zahŕňa náklady na kurz, komplexné materiálové podklady vrátane obrazových  príloh z prezentácie, občerstvenie .

Stravu a ubytovanie si zabezpečí každý individuálne. Prineste si goniometer..

Na stiahnutie

Najnovšie udalosti

XIII.Lymfologický deň

17.5.2024

XIII. lymfologický deň, organizovaný Lymfologickou sekciou Slovenskej angiologickej spoločnosti SLS pod záštitou dekana Fakulty zdravotníckych vied UCM, spectabilis Dr. h. c. univ. doc. MUDr. Juraj Štofko, PhD., MPH, MBA.

kongres
zobraziť