Články

Nový web FBLR

Vitajte na novom webe Slovenskej spoločnosti FBLR.
Prečítajte si ako ho používať, ako sa registrovať a aké má sociálne funkcie.

admin
info,
zobraziť
všetky články
info
mozgová obrna
oddelenia FBLR
terapia

Tlačová správa

V ostatných mesiacoch sa stupňujú aktivity Slovenskej komory fyzioterapeutov s cieľom úplne odčleniť prácu fyzioterapeutov – absolventov nelekárskeho bakalárskeho alebo magisterského študijného programu (3 roky Bc. a 5 rokov Mgr.) od vedenia a spolupráce  lekármi špecialistami v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia (univerzitné štúdium v odbore všeobecné lekárstvo + postgraduálne štúdium v špecializačnom odbore 6 + 4 rokov).

Linda Králiková
info
zobraziť